Skip to main content

Invigning av utsmyckning - "Tre ingångar till Rosengård"

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:20 CET

Ingress:
Konstnären Per Hasselberg har på uppdrag av Malmös stad, Gatukontoret utsmyckat tre gångtunnlar under Inre Ringvägen i Rosengård. Invigning sker måndagen den 15 december, kl 12.30 på Rosengårds stadsdelsbibliotek.

Text:
Rosengård präglas idag av en konsekvent genomförd trafikseparering med ett system av gång- och cykelvägar planskilda från biltrafik. Undergångar f
ör gående och cyklister har ibland kritiserats för att vara baksidan av modernismens rationella planering. På dessa platser har Per Hasselberg valt att presentera tre personliga ingångar till modernismen och till historien om Rosengård.
Genom omsorgsfullt uppmålade bokuppslag tillägnas tunnlarna personer som ger olika perspektiv på stadsdelen:
Tunnel mellan Höja och Kryddgården:
Arkitekten Le Corbusier (uppslag ur Vår bostad, 1962)
Tunnel mellan Kryddgården och Videdal:
Kommunalpolitiker
n Oscar Stenberg (uppslag ur Bo i gemenskap, HSB Malmö 50 år, 1975 och citat ur Hegemonins decennier,1994)
Tunnel mellan Videdal och Östra kyrkogården:
Etnologen Per-Markku Ristilammi (uppslag ur Rosengård och den svarta poesin, 1994)

I det tidsödande arbetet i tunnlarna har konstnären haft tillfälle att diskutera utsmyckningen med boende i och kring Rosengård. De många intressanta samtal som förts kring stadsdelens problem och kvaliteter och konstens möjligheter har blivit en viktig del
av verket (se artikel i Sydsvenskan 10/12 2002).

Invigningen av ”Tre ingångar till Rosengård” hålls i samband med invigningen av Rosengårds nya bibliotek.

Tid: måndag 15 december 2003. Kl. 11 inviger kommunalråden Kent Andersson och Lynn Ljungberg biblioteket. Kl. 12.30 inviger Per Hasselberg utsmyckningen med en diabildsvisning.
Plats: Rosengårds nya bibliotek, Rosengårds centrum

Mer information: Konstnär Per Hasselberg, tel 0702-55 76 81 eller stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson
, Malmö stad, Gatukontoret, tel: 0708-34 13 97.