Skip to main content

IT-satsning går vidare

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:38 CEST

Malmö 2010 09 08

Som en del av kommunens stora IT-satsning för ökad måluppfyllelse i skolan har kommunstyrelsen i dag anvisat 12 miljoner kronor för inköp av bärbara datorer till 2300 pedagoger i Malmö stad. Datorerna blir en del av pedagogernas verktyg i arbetet med att öka elevernas IT-kompetens, som i sin tur ska höja elevernas måluppfyllelse i skolan. Det finns tydliga indikationer på att ett utvecklat IT-stöd i skolan främjar elevernas motivation och lärande, och att det finns ett positivt samband mellan IT och kunskapsinhämtning. Tanken är att också eleverna snart ska få egna datorer.

Hittills har omkring 2000 pedagoger genomgått en webb-baserad utbildning för att kunna möta elevernas IT-behov.

– Studier har visat vad ökad IT-användning kan göra för elevernas skolresultat. Genom att utveckla lärarnas IT-kompetens ger vi dem de allra bästa förutsättningarna för att kunna hjälpa sina elever att lyckas ännu bättre i skolan, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.   

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 27)