Skip to main content

Ja till strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2014 12:20 CEST

Kommunstyrelsen fastställde på onsdagen Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad som ska användas i arbetet med att motverka diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Planen arbetar utifrån tre visioner som i korthet innebär att Malmö ska vara en stad där alla Malmöbor ska kunna delta i samhället på lika villkor, att Malmö ska vara en öppen och inkluderande stad där alla får samma stöd och service samt att Malmö stad ska vara en arbetsplats fri från diskriminerande strukturer. Utvecklingsplanen ger nämnder i uppdrag att analysera sin egen verksamhet utifrån ett antidiskrimineringsperspektiv och hitta åtgärder för att deras verksamheter ska bli fria från diskriminering. Stadskontoret ska ta fram en verktygslåda för hur förvaltningarna kan göra normkritiska analyser av sina verksamheter. Det är ett nydanande arbete som inte finns någon annanstans än men ett mycket viktigt verktyg för att kunna komma tillrätta med diskriminering.

Ärendet kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 22 maj 2014.

– Med denna plan höjer vi ambitionen för Malmös arbete mot diskriminering. Ett samlat arbete med definierade mål krävs för att vi ska komma till bukt med Malmös stora ödesfråga; att vara en stad som tillhör oss alla fri från diskriminering och med respekt för de mänskliga rättigheterna, säger Hanna Thomé (V), antidiskrimineringskommunalråd.

– Antidiskrimineringsfrågan är en viktig fråga för Malmös mångfaldspotential. Alla former av diskriminering måste bekämpas aktivt. Malmö Stad har därför nu fastställt en utvecklingsplan för att motverka strukturell diskriminering och stärka alla Malmöbors rättigheter, säger Adrian Kaba (S), kommunstyrelseledamot.

– Malmö ska vara i framkant i arbetet mot rasism i en tid där rasisterna flyttar fram sina positioner. Utvecklingsplanen beskriver på ett tydligt sätt både ambitionen och arbetet, säger Nils Karlsson (MP), kommunstyrelseledamot.


Kontaktpersoner

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Adrian Kaba, 0762-45 91 75

Nils Karlsson, 0703-37 47 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 28)