Skip to main content

Jämställdhetsarbetet går framåt i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 16:45 CEST

På måndagen samlades 170 medarbetare för att ta del av resultatet i arbetet med att jämställdhetsintegrera Malmö stads verksamheter. Redovisningar från kommunens olika verksamheter har avlöst varandra. Dagen avslutades med en paneldiskussion, där jämställdhetskommunalrådet Martina Skrak (V) deltog, om hur Malmö stad ska nå målet om att vara en jämställd kommun år 2020.

Kommunfullmäktige antog Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011. Sedan dess arbetar Malmö stad för att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med från beslut och planering fram till uppföljning och utveckling av verksamheten. På måndagen var det en uppföljning och redovisning av en del av det arbete som har skett under de här två och ett halvt åren. Jämställdhetsintegreringen pågår i hela Malmö stad, både i verksamheterna och i relation till kommunen som arbetsgivare.

Ett exempel på jämställdhetsintegrerande arbete som redovisades under dagen handlade om biståndshandläggare i Malmö, eftersom man genomfört en jämställdhetsanalys av biståndshandläggningen. Resultatet visade att det ställs högre krav på anhöriga kvinnor än män när människor inom exempelvis hemtjänsten ska beviljas hjälp och stöd. Kvinnor får generellt sett mer stöd än män, eftersom kvinnor i mannens närhet förväntas ta ett stort ansvar för anhörigstöd och omsorg. Kvinnor får mer hjälp än män på grund av deras sämre hälsa, män får däremot mer hjälp med service i hemmet, som till exempel matlagning, än kvinnor. Kartläggningen har gjort att man nu arbetar systematiskt med checklistor för att handläggarna i varje enskilt fall ska se till att processen sker utan att könsspecifika förväntningar präglar handläggningen.

– Jämställdhetsintegrering handlar om att gå från ord till handling. Genom att se var könsorättvisorna finns kan vi åtgärda det. Biståndsbedömningen är ett tydligt exempel där våra föreställningar om kvinnor och män påverkar de konkreta ekonomiska besluten om vilken hjälp människor får, säger Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd.

– Arbetet går framåt. Det är oerhört kul att vara här och ta del av allt arbete som sker. Jämställdhetsanalyserna har ökat varje år sedan vi startade. Ojämställdheter rättas till på olika håll i Malmö stad varje dag. Målet är en jämställd kommun 2020.


För mer information:

Martina Skrak 0708-16 17 09

Sara Svensson, presskontakt 0709-13 44 10