Skip to main content

Jan-Inge Ahlfridh lämnar uppdraget som stadsdirektör i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2017 15:53 CEST

Av hälsoskäl lämnar Jan-Inge Ahlfridh uppdraget som stadsdirektör idag, måndagen den 16 oktober. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg på sitt möte under eftermiddagen Andreas Norbrant till tillförordnad stadsdirektör. Rekrytering av ny stadsdirektör påbörjas omgående.

Det är av hälsoskäl som Jan-Inge Ahlfridh väljer att lämna uppdraget. Han har nyligen genomgått en hjärtoperation och därefter varit sjukskriven en tid. Jan-Inge Ahlfridh stannar kvar i Malmö stad och fortsätter som VD och koncernchef för Malmö Stadshus AB med Malmö stads helägda och delägda bolag samt kommunalförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt möte i eftermiddag att utse Andreas Norbrant, förskoledirektör i Malmö stad, till tillförordnad stadsdirektör under tiden rekrytering pågår.

- Jan-Inge Ahlfridh har dragit ett tungt lass och lett organisationen genom två stora omorganisationer som jag är övertygad om gör att vi står bättre rustade att möta de utmaningar staden står inför framöver. Vi ser ett behov av att växla upp och stärka styrningen av stadens bolag, och här kommer Jan-Inge Ahlfridh nu att spela en viktig roll, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Jag vill börja med att tacka Jan-Inge Ahlfridh för hans goda insatser som stadsdirektör i Malmö. Han har ett outtömligt engagemang för staden, vilket har genomsyrat hans arbete sedan starten. Samtidigt välkomnar jag nu Andreas Norbrant i rollen som tillförordnad stadsdirektör med varm hand och stort förtroende, säger Torbjörn Tegnhammar (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Rekrytering påbörjas direkt
Rekrytering av ny stadsdirektör kommer att inledas omgående och ska genomföras så fort det är möjligt. Arbetet med att utse tillförordnad förskoledirektör väntas bli klart i nästa vecka.

Kontakt/

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, tel: 0735-79 97 01
Torbjörn Tegnhammar (M), kommunstyrelsens vice ordförande, tel: 0708-44 19 23

Liselott Nilsson, HR-direktör, tel: 0708-48 23 00

Utskickat av Frida Leander, presskommunikatör stadskontoret, tel: 0766-35 41 72