Skip to main content

Jobboffensiven för fler Malmöbor i arbete fortsätter

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 15:15 CET

Malmö 2011 11 02

Fler Malmöbor ska få ett arbete. Det är utgångspunkten i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens budget på 364 miljoner kronor för 2012. Störst del får JobbMalmö och vuxenutbildningsinsatser, som tilldelas 154 respektive 182 miljoner kronor.

Arbetsmarknadsinsatserna nästa år riktas särskilt mot arbetslösa ungdomar och mot personer som har varit arbetslösa i mer än två år med försörjningsstöd eller aktivitetsstöd och alltså står långt från arbetsmarknaden. 

Satsningen SEF Unga blir en del av JobbMalmö och inriktas nästa år på fler grupper än tidigare, som till exempel funktionsnedsatta. Samtidigt görs en särskild satsning för personer som befinner sig i fas tre av Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti. Det avsätts bland annat pengar för ett treårigt program med 100 platser för dem som behöver ett extra stöd för att kunna ta ett arbete. Efter ett års förberedande verksamhet följer upp till två års visstidsanställning. Antalet trygghetsanställningarna ökar också, från 20 till 100.

Eftersom utbildningsnivån i Malmö är låg i förhållande till arbetsmarknadens krav finns det en efterfrågan på vuxenutbildningsinsatser. Under 2012 satsas det på så kallade kompetenshöjande insatser, så som komvux, sfi och Second Chance School där ungdomar som lämnat skolan utan fullständiga betyg ges extra undervisningsstöd, men också extra socialt stöd.

Budgeten utgår från handlingsplanen ”Jobboffensiv Malmö 2011-2014”. Utifrån den har man satt igång en rad utredningar. Bland annat ska man se över möjligheterna att använda kommunal upphandling för att skapa sysselsättning, utreda förutsättningarna för ett kommunalt bemanningsföretag för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt ta fram ett utbildningsprogram som kombinerar SFI, yrkesutbildning samt arbetsplatsförlagd praktik i samarbete med näringslivet.

– Majoritetens handlingsplan Jobboffensiv Malmö 2011-2014 fortskrider. Till vår glädje beslutade fullmäktige att satsa mer resurser till arbetsmarknadsinsatser vilket innebär att vi förbättra matchningen med hjälp av insatser som kombinerar utbildning och arbete, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och vuxenutbildning.

– Att vi kan hålla denna höga nivå på kommunala arbetsmarknadsinsatser beror ju på en i grunden välskött ekonomi i Malmö men i längden måste staten ta sitt ansvar. Regeringen har nu beslutat att skära ned 38 miljoner på vuxenutbildningen i Malmö vilket kommer att ge konsekvenser för arbetslösa Malmöbor 2013 och framöver. I tid av ökad arbetslöshet måste vi få fler verktyg och mer pengar till att stödja de arbetssökande inte mindre, säger han.

– En rad olika insatser kommer att sättas igång för att få fram jobb till dem som behöver det mest. Att fler med intellektuellt funktionshinder ska anställas i Malmö stads verksamheter är en viktig åtgärd. Det är ett symboliskt glastak som nu tas bort och jag hoppas att detta får stor genomslagskraft så att fler anställer dessa personer, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– Generellt sätt har män fått mer insatser och resurser vid arbetslöshet än kvinnor, men i Malmö ska vi bli bättre. Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegreringen är antagen och nu börjar arbetet med att genomföra och förverkliga visionen om ett jämställt Malmö. I vår jobbstrategi ska vi nu utvärdera och kartlägga våra insatser ur ett jämställdhetsperspektiv samtidigt som vi avsätter särskilda resurser för att stötta och utveckla jämställdhetsarbetet i kommunen. Nu går vi från ord till handling, säger Martina Nilsson (V) jämställdhetskommunalråd.

Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Martina Nilsson, 0708-16 17 09

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 17)