Skip to main content

José Gordillo Andalucía – Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 15:05 CET

Ingress:
José Gordillo kommer att finnas på Kulturfrontens Showroom för att visa sitt projekt och diskutera framtiden.

Text:
Sedan juni 1999 arbetar Jose som initiativtagare och kommissarie med ett projekt som syftar till att skapa ett regionalt samarbete mellan Andalusien och Skåne-Öresundregionen på det kulturella, politiska, ekonomiska, forskning och utbildnings planet.

Symbolvär
det som idén grundar sig på är att en av de viktigaste komponenterna i Öresundsbron är tillverkad i Cadiz, Andalusien, som ligger i den sydligaste delen av Europa, vid kontinentens slut. Öresundsbron symboliserar följaktligen möjligheten att kunna resa landvägen från Polcirkeln i norr till Gibraltar i söder. Bron är en europeisk angelägenhet, och därför har ett regionalt samarbete nord-syd ett symbolvärde av stor betydelse ur ett europeiskt perspektiv.

Det Andalusiska parlamentet har visat et
t stort intresse för detta samarbete med Skåne. I Skåne har flera instanser visat stort intresse såsom Region Skåne, Lunds universitet, Malmö Högskola och politiker både lokalt och regionalt. Flera samarbeten har redan inletts mellan regionerna efter förslag från Jose Gordillo.

Pressen hälsas välkomna torsdagen den 11 december kl 13.00 till en presentation av projektet.

Öppettider: torsdag 11 december 10.00 – 14.00, därefter finns Jose på plats vardagar 09.00 – 12.00 fram till jul.
Plats
: Kulturfrontens Showroom, St Nygatan 53, Malmö.

För mer information, kontakta José Gordillo, 073-6518639 eller Johan Edgren, informatör Arbetsmarknadsavdelningen, 070-9629568.

Kulturfrontens Showroom är en del av Kulturfronten, som är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsmarknadsavdelningen, Malmö Stad och AF Kultur Malmö. Projektets övergripande mål är att få kulturarbetare som är eller riskerar att bli långtidsinskrivna, att uppnå självförsörjning. Projektet har det senaste året hjälpt 118
deltagare, 72% av totala antalet, till arbete eller studier.