Skip to main content

”Just nu söker vi dig som saknar betyg”

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 07:40 CET

För att locka fler till vuxenutbildningen påbörjar Komvux Malmö nu en kampanj med att aktivt informera om rättigheten att läsa in sina grundläggande betyg.

Gymnasial utbildningsnivå är en förutsättning för få ett jobb eftersom arbetsgivarna i dag kräver en högre utbildningsnivå än tidigare. Enligt statistik från SCB saknar 31 000 Malmöbor gymnasieutbildning.

– Vi kan se att de som saknar gymnasieexamen inte kan dra nytta av den starka konjunkturen. Därför satsar vi nu på att få fler att läsa in sin grundläggande behörighet till gymnasiet, säger Jonas Svensson, områdeschef för Vuxenutbildningsområdet.

Kampanjen med budskapet ”Just nu söker vi dig som saknar betyg” och ”Just nu söker vi dig som vill kunna hjälpa dina barn med läxan!” kommer att synas på digitala skärmar i Rosengårds Centrum på stadsbussarna i Malmö samt på JC Decauxs utomhusytor runt om i Malmö.

– Vårt huvuduppdrag är att ge malmöborna så bra förutsättningar som möjligt till självförsörjning. Därför satsar vi nu extra hårt på att få fler att studera på Komvux Malmö säger Jonas Svensson.

Fakta:

17 procent Cirka 30 870 personer i åldern 25-64 år i Malmö saknade gymnasieutbildning 2016 enligt statistik från SCB. http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/befolkningens-utbildning/

2017 läste sammanlagt 9925 personer Svenska för invandrare (sfi) via Komvux Malmö.

2017 läste sammanlagt 8371 personer en grundläggande eller gymnasial utbildning via Komvux Malmö.

Komvux Malmö kraftsamlar de kommande tre åren genom att samlokalisera flera av sina utbildningar till ett stort centrum för vuxenutbildning i kvarteret Margareta, Kungsgatan 44.

För mer information kontakta:

Jonas Svensson, Områdeschef för Vuxenutbildningsområdet, 0733 05 87 46

jonas.svensson9@malmo.se

Annika Anjou, pressansvarig kommunikatör, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 0708 447 687

annika.anjou@malmo.se