Skip to main content

Kan det finnas skadliga kemikalier i stekspaden?

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 12:39 CET

Finns det skadliga ämnen eller höga halter av dem i stekspaden eller matlådan? Nej, är svaret. Det visar en undersökning som genomförts av miljöförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg.

Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg har i sitt kemikaliearbete undersökt varor som kommer i kontakt med livsmedel. Under maj och juni 2015 besökte miljöförvaltningarna i de fyra städerna 35 butiker som säljer varor av plast och ytbehandlade varor av papper eller metall som till exempel matlådor, stekspadar och bakformar. Resultaten har under hösten sammanställts i en rapport.

Resultatet av analyserna var positivt, det vill säga i de flesta varorna fanns inga påvisbara halter av de efterfrågade kemikalierna. Några varor innehöll mycket låga halter, dock långt under 0,1 procent av varans vikt, vilket är gränsen för att informationsplikten ska gälla.

- Det verkar glädjande nog som att dessa varor inte innehåller de kemikalier vi lät analysera. Men man ska komma ihåg att vi bara tog stickprov på en liten del av sortimentet i butikerna och att vi bara besökt ett urval av butiker har besökts.

- Detta är en angelägen varugrupp att titta närmare på, eftersom maten vi äter kommer i kontakt med varan. Barn leker dessutom ofta med den här typen av varor och stoppar dem gärna i munnen konstaterar Ellinor Josefsson, miljöinspektör i Malmö.

Många butiker saknar kunskap för att ställa krav på leverantörerna

Vid besöket valdes två varor ut och butiken fick svara på om de innehåller skadliga kemikalier. En av de utvalda varorna köpte miljöförvaltningen in för att skicka på analys. De flesta butiksinnehavare känner till att det finns regler om kemikalier i varor och har rutiner för att kunna svara på kundernas frågor. Men många saknar fortfarande tillräcklig kunskap för att kunna ställa krav på kemikalieinnehållet när de köper in varor till butiken.

Plaster kan innehålla skadliga kemikalier, till exempel mjukgörande ftalater och aniliner som kan ha hormonstörande egenskaper eller vara cancerframkallande. Varor med speciell ytbehandling kan innehålla högfluorerade ämnen som inte bryts ned i naturen.

Storstädernas kemikaliesamarbete fortsätter. I nästa tillsynsprojekt tittar vi närmare på byggvaror.

Mer information

Rapporten Kemikalier i varor som kommer i kontakt med livsmedel

Kontaktpersoner:

Malmö - Ellinor Josefsson: ellinor.josefsson@malmo.se, 040-34 08 33

Göteborg - Ulrika Siemers: ulrika.siemers@miljo.goteborg.se, 031-368 38 34

Helsingborg - Helena Carnerup: helena.carnerup@helsingborg.se, 042-105035

Stockholm – Mari Fagerholm: mari.fagerholm@stockholm.se, 08-50828163

Utskickat av
Eva Klamméus, kommunikatör, miljöförvaltningen, Malmö stad, eva.klammeus@malmo.se, telefon 040-34 08 20.