Skip to main content

Kan psykologisk forskning förbättra arbetsmiljön i Rosengårds skolor och förskolor?

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:00 CEST

Dålig arbetsmiljö, allvarliga känslor av misslyckande och för låga förväntningar på barnen. Det var en dyster och allvarlig bild som målades upp av situationen inom förskolan och skolan i Rosengård 2010. Som svar drog stadsdelen, med stöd från Europeiska socialfonden på 11,2 miljoner kronor, under våren 2011 igång projektet Hälsa och lärande i skola/förskola. Syftet var att skapa hållbar och långsiktig förändring med hjälp av psykologisk forskning.

Sammanlagt har 1100 medarbetare ingått i projektet där ett team av psykologer har kompetensutvecklat all personal och samtliga ledare som arbetar inom verksamheterna barn och ungdom i Rosengård, stadsdelens ledningsgrupp och HR-avdelning.
 
- Under de två åren har psykologteamet och inbjudna gäster hållit föreläsningar och diskuterat pedagogens roll i barns utveckling och lärande, effektivt ledarskap och grupputveckling utifrån forskning säger Elisabet Graci som är projektledare. Varje arbetslag har också fått tillfälle att tillsammans träffa en psykolog 10-12 tillfällen per år för att arbeta med den egna gruppens utveckling och grupprocesser utifrån gruppens behov.
 
Parallellt med detta har man kartlagt hur medarbetaren, både innan och efter projektet, upplevt gruppens samarbete, den egna stressnivån, graden av utmattning, arbetstillfredsställelse och hur man upplever att man behärskar sina arbetsuppgifter.
 
Men hur har det gått? Och kan psykologisk forskning bidra till att långsiktigt förbättra arbetsmiljön i Rosengårds skolor och förskolor?
 
På spridningskonferensen torsdagen den 13 juni hör ni Jytte Lindborg, projektägare och barn- och ungdomschef i Rosengård, Elisabet Graci, projektledare och psykolog, Christian Jacobsson, doktor och lektor i psykologi vid Göteborgs universitet och Joakim Tranquist extern utvärderare Dessa berättar om vad man ville, hur man gjorde och vad projektet resulterat i.
 
När: Torsdagen den 13 juni klockan 17.30 - 20.00
Var? Swedbank stadion, VIP-ingång 51. Vån 4
 
Vid frågor:
Elisabet Graci, projektledare Hälsa och lärande i skola/förskola
elisabet.graci@malmo.se, 0733-40 58 90

Mer information:
Jenny Ränzlöw, kommunikatör Rosengård stadsdelsförvaltning
jenny.ranzlow@malmo.se, 0766-36 87 70

Läs mer: www.malmo.se/rosengard