Skip to main content

Kan unga vara med och påverka?

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 13:13 CEST

Den 20 oktober träffas femton politiker och tjänstemän och tjugo ungdomar från Malmö för att genomföra en framtidsverkstad inom ramen för ”Välfärd för alla”.
Hur kan man öka ungdomsinflytandet i Malmö? I vilka frågor vill ungdomarna vara med? I vilka frågor kan och får de vara med?

Syftet med dagen är att man gemensamt ska komma fram till i vilka frågor unga kan ges möjlighet till inflytande och att hitta strukturer för hur dialogen mellan unga och beslutsfattare kan se ut.

Förslag på åtgärder kommer att lämnas till styrgruppen för ”Välfärd för alla”.

Tid och plats
Kl. 9.00-17.00 den 20 oktober på Sundsgårdens folkhögskola i Råå utanför Helsingborg.

Bakgrund
I samband med kommunfullmäktige den 21 april 2005 beslutades att ungdomarnas medverkan och roll ska tillföras alla arbetsgrupper inom ”Välfärd för alla – det dubbla åtagandet”.

På uppdrag av styrgruppen för ”Välfärd för alla” (Lilla VFA) har stadskontorets folkhälsoenhet utarbetat en strategi ( ”Den ljusnande framtid är vår”) för ungdomars delaktighet.

Kontaktpersoner:
Stadskontoret
Folkhälsoenheten

Lisa Janzon
projektledare
tfn: 040-34 11 93
mobil: 0734-23 35 65

Camilla Löf
utbildningssamordnare
tfn: 040-34 34 56