Skip to main content

​Katrin Stjernfeldt Jammeh efterlyser nationell strategi och investeringar i mötet med infrastrukturminister Anna Johansson

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 17:19 CET

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) träffade i dag infrastrukturministern Anna Johansson (S) under hennes besök i Malmö.

– Jag uppskattar att regeringen informerar sig om ID-kontrollerna på plats och är öppna för att diskutera Öresundsregionens behov både i det akuta läget och mer långsiktigt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

På mötet lyfte Katrin Stjernfeldt Jammeh behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen. I Öresundsregionen skapas 26 procent av Sveriges och Danmarks BNP. Utvecklingen i regionen är av vikt för hela landet och för att klara utmaningarna som regionen står inför krävs nationella investeringar.

– Min förhoppning är att ID-kontrollerna blir extremt kortvariga. Men även om de avvecklas i det snaraste så krävs nationella insatser och omedelbar handlingskraft av regeringen och riksdagen. Vi behöver en nationell Öresundsstrategi som arbetas fram med lokala aktörer, säger hon.

Många flyktingar har historiskt sökt sig till Malmö och staden har i samband med detta växt procentuellt mer, i relation till andra kommuner. De närmsta fyra åren finns det ett behov av cirka 4000 nya bostäder om året, 26 nya skolor och 1 200 nya lärare.

– Jag vill säkerställa att den snabba befolkningsökningen i Malmö möts upp av nationella investeringar. Mottagandet och investeringarna måste bäras och betalas solidariskt. Det är avgörande för hela Sveriges framtida sammanhållning, tillväxt och utveckling, säger hon.

På mötet lyfte Katrin Stjernfeldt Jammeh också behovet av statliga investeringar i infrastrukturen som knyter ihop arbetsmarknadsregionen och som främjar ett ökat bostadsbyggande.

– Jag efterlyser också en dansksvensk infrastrukturkommission. Dessutom önskar jag att regeringen och staten ser att den skånska kollektivtrafiken med Pågatågen skapar både en starkare och större arbetsmarknad men också skapar bättre förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Och det behövs ju nu, i allra högsta grad, säger hon.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-97 79 01

Nashab Farhikhtah, pressekreterare, 0768-70 78 54