Skip to main content

​Katrin Stjernfeldt Jammeh välkomnar regeringens initiativ till dialog om Öresundsregionen

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 13:27 CET

Under sitt besök i Malmö i dag öppnade infrastrukturminister Anna Johansson (S) upp för en dialog mellan regeringen, Malmö stad och Region Skåne om hur näringslivet och tillväxten i Öresundsregionen kan stärkas. Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, välkomnar initiativet.

– Regeringens initiativ är väldigt välkommet, det visar att man har lyssnat på det som kommunledningen har framfört. Förutsättningarna för Öresundsregionen är en fråga som vi har drivit i många år, och kommer att fortsätta driva. Min förhoppning är att dialogen kommer att leda till större förståelse inför den situation som regionen upplever just nu, men också för de långsiktiga utmaningar som påverkar arbetsmarknaden och näringslivet, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Katrin Stjernfeldt Jammeh har tidigare framför sina förväntningar på regeringen och ID-kontrollerna, som hon hoppas blir kortvariga. Hon vill bland annat se en nationell strategi för Öresundsregionen för att riva gränshinder och göra det lättare att jobba på båda sidor av Sundet. Det måste också bli lättare för företag att attrahera och ta tillvara all den kompetens som finns i regionen genom att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.

Hon efterlyser också en dansk-svensk infrastrukturkommission för att underlätta för Danmark och Sverige att göra gemensamma prognoser och identifiera framtida investeringsbehov. Det är också av största vikt att den befolkningsökning som nu kan ses i Malmö, och andra delar av Sverige, efterföljs av nationella investeringar. Flyktingmottagandet och investeringarna måste bäras och betalas solidariskt för att på bästa sätt säkra hela landets tillväxt och utveckling.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16