Skip to main content

Klaffbron stängs för underhåll

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2014 10:22 CEST

Från måndag den 14 april och tre dagar framåt kommer Klaffbron att behöva stängas helt för buss –och biltrafik på grund av underhållsarbete.

Klaffbron, som öppnades 1953, är den östra infartsvägen till Västra hamnen. Bron är hårt belastad av tung trafik vilket leder till kontinuerligt underhållsbehov. I nästa vecka kommer bron få ny asfaltsbeläggning samtidigt som ett slitet tätskikt lagas på några balkar. För att trafikpåverkan ska bli så liten som möjligt har underhållsarbetet planerats in under påskveckan när trafiken är något mindre än vanligt.

På södra sidan av bron kommer gång –och cykelbanan tvingas stängas under särskilda tider men på norra sidan går det bra att passera obehindrat till fots eller med cykel under hela arbetets gång. Busslinje 3 och 8 kommer istället köra via Neptunigatan - Gibraltargatan - Citadellsvägen - Skeppsbyggaregatan - Skeppsgatan - Stora Varvsgatan och omvänt.

Bilister hänvisas att istället välja tilllfartsvägarna via Citadellsvägen eller Mariedalsvägen.


För mer information:

Johan Fridh, kommunikatör, 0709 34 14 22, johan.fridh@malmo.se