Skip to main content

Klaffbron stängs i november

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:30 CEST

Måndag den 1 november stängs bron i 2 veckor för biltrafik. Gående kommer dock att kunna passera över bron.

Vad händer och varför?

Klaffbron till Västra Hamnen måste stängas av för att vi ska kunna byta beläggningen. Bron fick ny beläggning sommaren 2009 men den tunga trafiken till och från Västra Hamnen sliter hårt på brons körbana. I våras uppstod längsgående sprickor på brons norra halva och under sommaren även på den södra. Nu riskerar beläggningen att lossna och måste därför åter bytas ut.

Trafikomledning

Trafiken leds om via Carlsgatan – Neptunigatan – Citadellsvägen. Gående kan passera på norra gång- och cykelbanan. Broöppning för båttrafik kan ske efter samråd med gatukontoret senast 24 h innan tänkt broöppning.

Genomförande och tidplan

Bron stängs av den 1 november kl. 09.00 och beräknas öppna igen den 15 november kl. 09.00. Arbetet bedrivs så att boende och trafik i området störs så lite som möjligt. Det är dock ofrånkomligt med störningar från bygget och vi hoppas ni har överseende med de besvär som eventuellt kan uppstå i samband med arbetet.

Entreprenör är Svevia.

Läs mer på www.malmo.se om Klaffbrons avstängning och det nya trafiksystem som skapas när bl a Carlsgatan och Neptunigatan öppnar. 

Kontakt och ytterligare information

Brotekniska frågor:

Per Carlsson, gatukontoret, 040-34 13 95, eller 0709-709959.

Jerry Ahlandsberg, gatukontoret, 040-34  13 88, eller 0709-34 13 88

Trafikfrågor:

Ulf Kroon, gatukontoret, 040-34 13 56, eller 0708-34 13 56.