Skip to main content

Klagshamnskolan flätar pilstaket och planterar sin nya skolgård

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 15:33 CET

Pilstaket som flätades av elever och Gröna skolgårdar på Tingdammskolan i oktober. Foto Lena Jungmark

Nu är vi äntligen framme vid de roliga dagarna då alla skolans elever och pedagoger är ute och aktivt deltar i plantering av bärbuskar och fruktträd! Tisdagen den 8 respektive onsdagen den 9 november är det dags.

Under våren har Klagshamnskolans behov vuxit fram på möten mellan Gröna skolgårdar och  skolgårdsgruppen. Resultatet är en skolgård med bland annat mindre asfalt, flera gröna rum med små sittplatser, uteklassrum och en gräskulle runt fotbollsplanen.

Skolans behov har styrt utformningen och Gröna skolgårdar genom landskapsarkitekt Lena Jungmark har utformat förslaget.

Barnen planterar
Under tre veckor har grävmaskiner schaktat och byggt om. Tisdag och onsdag vecka 45 är hela skolan schemalagd för att klassvis gå ut och plantera i smågrupper. Gröna skolgårdar deltar med en handfull vuxna som tillsammans med barnen umgås med hallon, björnbär och smultronplantor och lär sig det gamla hantverket att göra staket av det naturen ger.

Fakta
Huvudsyftet med Gröna skolgårdar 2011 är att skapa, förvalta och underlätta en utveckling av mer varierad, grönskande och kreativ utemiljö som stimulerar barnen till att röra på sig mer utomhus. Syftet är också att skapa insikt och engagemang hos pedagogerna att använda sig av utemiljön i undervisningen och övrig verksamhet på skolorna.

Gröna skolgårdar är ett projekt i serviceförvaltningen.

 

Kontaktperson
Lena Jungmark
Landskapsarkitekt Gröna skolgårdar
Tel: 040-341489
Mobil: 0721-825354

lena.jungmark@malmo.se

deltar med en handfull vuxna som tillsammans med barnen umgås med hallon och björnbär, 
deltar med en handfull vuxna som tillsammans med barnen umgås med hallon och björnbär, 
 en handfull vuxna som tillsammans med barnen umgås med hallon och björnbär,