Skip to main content

Klagshamnsudden kan bli natur- och rekreationsområde

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 14:31 CET

Malmö 2011 11 17

Nu återupptas planerna på att göra Klagshamnsudden till ett natur- och rekreationsområde i kommunens regi. Planarbetet som påbörjades 1988 har lett till ett planförslag som stadsbyggnadsnämnden nu valt att remitera till berörda förvaltningar och sakägare.

Klagshamnsudden är en värdefull plats, kulturellt som naturhistoriskt och detta ska komma alla Malmöbor till del. När man nu upprustar och iordningställer området kan besökarna ta del av områdets särpräglade natur och kulturlämningar på ett nytt sätt. Bland annat ska småbåtshamnen utvecklas, tanken är att det även ska finnas restaurangverksamhet och övernattningsmöjligheter vid hamnen. Det planeras också för nya fritidsanläggningar och särskilda ridstigar.

– Det här är plan på planer som funnits sedan 1988 och som nu är på väg att förverkligas. Malmös gröna profil kommer att förstärkas med ytterligare ett rekreationsområde och en ny mötesplats för alla Malmöbor, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontaktperson

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende C6)