Skip to main content

Klart för ny skola och förskola i Västra Hamnen

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 15:16 CET

Stadsbyggnadsnämnden beviljade på tisdagen bygglov för en ny skola i Västra Hamnen. Det innebär att stadsdelen får en efterlängtad skola för förskole- och skolbarn. Skolan, som kommer att uppföras intill Stapelbäddsparken, kommer att ha plats för cirka 525 elever, men den ska vara utformad så att antalet elever kan bli fler i framtiden, om behovet finns.   

– Västra Hamnen är ett exempel på hur ett område kan förändras från tanke till verklighet. Här skulle inga skolor behövas, här skulle inga unga vuxna vilja bo. Nu vet vi att viljan att bo i Västra Hamnen är stor bland alla Malmöbor därför är också behovet av skolor och mötesplatser stort. Så här är ytterligare en för att täcka behovet, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande. 


Kontaktperson

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende D1)