Skip to main content

Klartecken för Melodifestival i Malmö

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:17 CET

Ingress:
Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu, efter genomförda omförhandlingar med berörda leverantörer och producenter, beslutat att Malmö ska stå som värd för en av delfinalerna inför den svenska Melodifestivalen nästa år.

Text:
Omförhandlingarna, som skötts av stadskontoret och fritidsförvaltningen, har lett till att Malmö stads kostnader för genomförandet av delfinalen nu ska stanna vid högst 2,175 miljoner kronor. Det är 275 000 kronor mindre än i det förslag som kommunstyrelsen tidigare haft att ta ställning till.
Kostnadsminskningen är en följd, dels av att produktionskostnaderna från leverantörerna har sänkts med 25 000 kronor, dels av att EMA Telstar bidrar till lokalhyran med 250 000 kronor.

Det var när frågan om Malmös värdskap var uppe till behandling i kommunstyrelsen i november som det beslutades att stadskontoret skulle genomföra en förnyad förhandling i sy fte att reducera kostnaderna för Malmö stad.

- Vi anser att det är av stort värde för Malmö att delfinalen kan förläggas hit, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Arrangemanget har ett stort uppmärksamhetsvärde och kommer att ge god PR genom exponeringen av Malmö som värdstad.
- Vi räknar således med att det ekonomiska utbytet för Malmö som helhet blir positivt. Vi har sett hur tidigare arrangemang, som exempelvis EM i konståkning, har skapat stora turistekono miska inflöden till Malmö och vi menar att även Melodifestivalen på olika sätt kommer att generera betydande intäkter. Inte minst kommer arrangemanget att ha stor betydelse för besöksnäringarna i Malmö, vilket i förlängningen innebär ökad tillväxt och ökad sysselsättning inom bland annat hotellbranschen, liksom inom annan turistnäring och handel.

Delfinalen i Malmö kommer att genomföras lördagen den 13 mars. Etablering och utbyggnad av produktionen börjar på måndagen den 8 mars och ett genre p genomförs fredagen den 12 mars. Övriga delfinaler arrangeras i Göteborg, Karlstad och Umeå och den avslutande finalen är förlagd till Stockholm.