Skip to main content

Klimatserier! - En serietecknarkurs för klimatet, höstterminen 2009

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2009 15:38 CEST

Under september-december i år ges på initiativ av Malmö stad en serietecknar­kurs på Kvarnby folkhögskola, med fokus på sambandet mellan vår livsstil, vår energianvändning och det globala klimatet. Klimat- och serieintresserade kan anmäla sig via Kvarnby folkhögskolas webbplats. Kursen, som kommer att gå på halvfart, är studiemedelsberättigande.

Malmö, som ibland ges epitetet Seriestaden, drar till sig många tecknartalanger. Som ett led i Malmö stads strävan att engagera malmöborna i klimatfrågan genomför miljöförvaltningen och Kvarnby folkhögskola denna kurs inom satsningen Klimat Malmö. Med initiativet vill Malmö stad stödja använd­ningen av seriemediet som ett redskap för att förmedla klimatkunskap och information som riktar sig till en mångfacetterad målgrupp.

Mer information om kursen Klimatserier! och om hur man anmäler sig finns att läsa på www.kvarnby.fhsk.se.

Information från Klimat Malmö publiceras på www.malmo.se/klimat.

För ytterligare information kontakta
på miljöförvaltningen: Joakim Nordqvist, 0708-468 773,
joakim.nordqvist@malmo.se.
på Kvarnby folkhögskola: Henning Süssner, 040-59 94 92,
henning.suessner@folkbildning.net