Skip to main content

​Kockums varvshallar byggs om till kontor

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 16:27 CET

Kockums gamla varvshallar ska bevaras men få ny användning. Foto: Malin Nilsson

Nu börjar omvandlingen av Kockums gamla varvshallar. En ny detaljplan för området söder om Stora Varvsgatan och norr om Varvsbassängen skickades på torsdagen ut på samråd, för berörda att tycka till.

Syftet med planen är dels att uppföra omkring 160 lägenheter i nya byggnader, dels att skydda Kockums gamla industribyggnader från rivning och istället ge dem nya funktioner som kontor, hotell och andra centrumverksamheter, till exempel kafé, restaurang, affärer, bio, teater. Omvandlingen beräknas ge omkring 700 möjliga arbetstillfällen. En gång- och cykelbro föreslås över Varvsbassängen till Beijerskajen, för att avlasta trafiken till och från Västra hamnen.

Området innehåller idag en av Malmös äldsta och bäst bevarade industrimiljöer. Kockums mekaniska verkstad flyttade hit 1910 och lät i samband med det uppföra en rad pampiga industribyggnader i tegel, ritade av arkitekten Axel Sandberg. Men Kockums hade ett pragmatiskt förhållningssätt till sina byggnader och under åren gjordes olika tillbyggnader allt eftersom företaget växte och nya behov uppkom. Denna ad hoc-stil är ett viktigt karaktärsdrag i planområdet som ska bevaras, och som den nya bebyggelsen ska förhålla sig till. Exempelvis föreslås ett par högre hus sticka upp bland de omkringliggande fyra-femvåningshusen, för att spinna vidare på upplevelsen av ologiska och plötsliga skiften i stadsmiljön.

Idag är området stängt för allmänheten, men kommer att öppnas upp med mindre torg, en liten park och ett kajstråk, som föreslås få behålla sitt industriella och lite ruffiga uttryck.

Samrådet pågår till 18 december 2016 och detaljplanen väntas antas i april 2017.

– Varvsstaden är en spännande del av Malmö och en viktig länk mellan Västra hamnen och centrum. Det är mycket glädjande att utvecklingen även på den här sidan av bassängen nu kommer igång och cykelbron är viktig för mobiliteten i hela Västra hamnen, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (MP).

– Ett idag helt stängt och slitet område från Kockumseran öppnas nu upp för liv, rörelse och bostäder. Historien bevaras samtidigt som Västra hamnen byggs samman med centrum, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

För mer information kontakta
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Sofia Hedén 0703 56 41 68
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57