Skip to main content

​Köpenhamn och Malmö tar nästa steg för Öresundsmetron

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 17:09 CEST

Nu tar Köpenhamn och Malmö nästa steg för att säkra bättre framtida spårförbindelser mellan städerna och regionerna. Onsdagen den 7 juni 2017 kom besked om att EU beviljat Interregionalt stöd för fortsatt planering för Öresundsmetron i en fjärde etapp.

– Det är glädjande att vi nu äntligen har fått grönt ljus för Öresundsmetrons fas fyra. Med planerade snabbtåg mellan Sveriges tre storstäder och byggandet av Fehmarn Bält-förbindelsen kommer Malmö och Köpenhamn hamna i centrum för Nordeuropas tillväxt. Därför är det viktigt att vi redan nu kan titta på hur vi dels ser till att avlasta Öresundsbron för framtida godstrafik, samtidigt som vi också fördjupar integrationen mellan våra städer och vår arbetsmarknadsregion, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande.

– Jeg er glad for, at vi har fået EU-støtte til at forsætte samarbejdet om en fremtidig Øresundsmetro. En Øresundsmetro vil have stor betydning for mobiliteten på tværs af Øresund og indgår derfor naturligt i vores fælles trafikcharter for hele Greater Copenhagen. 85 procent af personrejserne over Øresund sker i dag via Øresundsbroen. Den korte rejsetid på ca. 20 minutter med en Øresundsmetro vil gøre det lettere at arbejde, uddanne sig, shoppe og have kulturelle oplevelser på begge sider af Sundet. Det vil binde hele regionen endnu tættere sammen og være godt for borgerne, virksomhederne og turismen i Greater Copenhagen, siger overborgmester Frank Jensen.

Öresundsmetrons fas 4 innebär en treårig satsning på bred kommunikation om Öresundsmetrons egenskaper och möjligheter för avlastning och utveckling för en nordeuropeisk storregion.

De tre första faserna med Interregionalt stöd från EU har inneburit en genomgång av lämpliga tekniska utformningar och trafikeringssätt. Med fas 4 är nästa steg att göra Öresundsmetron mer känd, liksom metrons positiva påverkan på såväl kortare resor inom Greater Copenhagen som på längre resor. Längre resor är sådana som både kan innebära koppling till snabba tåg mot Stockholm eller Hamburg eller koppling till Köpenhamns flygplats Copenhagen Airport på Kastrup, och internationella flygförbindelser.

Köpenhamns och Malmös placeringar längs den europeiska TEN-T-korridoren mellan Skandinavien och Europa ger städerna i Fehmarn Bält-regionen tillsammans ett stort ansvar att transportkorridoren av gods kan utvecklas i takt med den nationellt viktiga ökande export och importen som kan förväntas, inte minst när tunneln under Fehmarn Bält är färdigställd. Nya marknader blir tillgängliga och hamnar och flygplatser i Köpenhamn, Malmö och Hamburg knyts närmare varandra.

Fas 4 kommer även att innehålla mer detaljerade analyser av möjliga stationslägen för metron. I det arbetet kommer kunskaper och erfarenheter från Köpenhamns metro att vara viktiga och användbara.

Köpenhamn och Malmö ska nu titta närmare på beslutet om interregionalt stöd till det fortsatta arbetet för en Öresundsmetro och planera hur arbetet skall se ut framåt.

Kontakt: 

Frank Jensen, overborgmester, Köpenhamns kommune, genom pressechef Rikke Egelund, tlf. 0045-3147 9497 

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad, genom Nashab Fahrikhtah, politisk pressekreterare, tfn: 040-34 10 03.