Skip to main content

Kolla in naturen – människans bästa vän

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 14:50 CET

Livsviktiga vänner Illustration Maria N. Fidler, Ritverk

Nu finns en utställning i Stadshusets foajé om allt det naturen ger oss, även naturen i stan. Utställning om ekosystemtjänster och biologisk mångfald är i stadshusets foajé under hela mars. På onsdagarna klockan 9.30 -12.00 finns vi på plats för att svara på frågor om naturen och om havet. Nederst finns vem som bemannar utställningen.

Runt om i staden finns nu skyltar om vad naturen gör för oss människor. Det är 13 olika skyltar och de finns totalt på 110 platser runt om i staden. Under hela mars  finns alla 13 skyltarna utställda i stadshusets foajé. Välkommen till stadshusets foajé och kanske prata med våra experter. På hemsidan finns vilka av experterna som är på plats och här kan man även se skyltarna på nära håll. www.malmo.se/kollainnaturen

Stadshuset har öppet vardagar 7.45-16.30 och finns på August Palms plats 1.


Bemanningen i stadshusets foajé ser ut så här

7 mars, klockan 9.30-12.00

Mats Wirén är ekolog och har jobbat många år med att rädda och berika natur i Malmö samt att göra den tillgänglig och intressant för malmöborna.

Christer Andersson är bonde och odlar ekologiskt.

Ulrika Poppius arbetar med stadsutvecklingsprojekt och har fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ulrika kan besvara frågor om grön infrastruktur och att föra in djur- och växtlivet i den urbana miljön.

Torgil Brönmark är förvaltare i Malmö stad och har hand om stadens jordbruksmark

Malin Widenberg är ekolog på stadsbyggnadskontoret. Arbetar med havet, både med djur- och växter som bor där med också hur vi kan skapa förutsättningar för Malmöborna att vara och bo vid havet.

14 mars, klockan 9.30-12.00

Hanna Kowalczyk jobbar som kustingenjör på gatukontoret. Hon jobbar för att kusten ska skötas på ett sätt så att både Malmöbor och naturen kan
trivas vid havet.

Birgitta Gisby jobbar som projektledare på miljöförvaltningen. Hon arbetar mest med havet och att det ska må bra

21 mars, klockan 9.30-12.00

Jonna Nilsdotter är ekolog som jobbar för att ge plats åt naturen i staden.

Mats Wirén är ekolog och har jobbat många år med att rädda och berika natur i Malmö samt att göra den tillgänglig och intressant för malmöborna.

Malin Widenberg är ekolog på stadsbyggnadskontoret. Arbetar med havet, både med djur- och växter som bor där med också hur vi kan skapa förutsättningar för Malmöborna att vara och bo vid havet.

28 mars, klockan 9.30-12.00

Rasmus Fredriksson, miljöstrateg på miljöförvaltningen. Jobbar med havet och vattnet i staden. Kan svara på frågor om djurlivet, vattenkvaliteten och föroreningar i havet.

Hanna Kowalczyk jobbar som kustingenjör på gatukontoret. Hon jobbar för att kusten ska skötas på ett sätt så att både Malmöbor och naturen kan trivas vid havet.

De andra dagarna finns möjlighet att lägga frågan i en låda. Längst ner på denna sidan finns ett formulär där du kan ställa dina frågor om ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Kontakt

Birgitta Hjertberg, kommunikatör, gatukontoret Malmö stad, birgitta.hjertberg@malmo.se 0709-341411

Jonna Nilsdotter, ekolog, stadsbyggnadskontoret, Malmö stad, jonna.nilsdotter19@malmo.se, 0709-342301