Skip to main content

Kommunalrådet Carina Nilsson (S) vill se förbud mot barnaga i hela EU - Europaförslag är ett steg på vägen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 14:28 CEST

Malmö 2010 10 15 

Kultur- och fritidskommunalrådet i Malmö, Carina Nilsson (S), vill se ett förbud mot barnaga i hela EU och har lagt ett förslag om detta på EU:s webbsida för medborgarförslag, www.europaforslag.se.
Europaförslag är en plattform där EU-medborgare kan skriva förslag, samla namnunderskrifter, stödja andras förslag eller bara kommentera debatten.

Bakgrunden till Carina Nilssons förslag är att hon anser att barn inte ska utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, utan ska behandlas med aktning för sin person och egenart och att de har rätt till har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran:
www.europaforslag.se/epetition_core/community/europetition/1535

Ett annat förslag som berör barn, är ett förslag från Holland om att stärka lagstiftningen rörande bortförande av barn och samtycke till umgängesrätt:
www.europaforslag.se/epetition_core/community/europetition/1498

Genom att lägga förslag kan EU-medborgarna själva berätta vad de vill förändra, förbättra eller avskaffa inom EU, och idéerna som läggs fram kan handla om vad som helst inom de politikerområden som EU hanterar, till exempel bistånd, jordbruk, transporter, sysselsättning, miljö eller konsumentskydd. Syftet är att stärka demokratin genom ökad delaktighet och bidra till en förbättrad lagstiftning.

Länderna som i dag deltar i Europaförslag är Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Italien och Sverige. I Sverige är det här ett samverkansprojekt mellan Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Piteå. Det som legat till grund för projektet i Sverige är till stor del Malmös satsningar på e-demokrati, och då främst Malmöinitiativet. Pilotprojektet Europaförslag pågår under hela 2010, men kan komma att förlängas ytterligare.

– Det här är ett enkelt sätt att försöka påverka EU och skapa opinion i Europa. Med hjälp av sociala medier som Facebook och Twitter kan man snabbt sprida sitt förslag bland sina vänner och bekanta för att få ihop så många namnunderskrifter som möjligt, säger Carina Nilsson (S), kultur- och fritidskommunalråd. 

– Jag har lagt förslaget om förbud mot barnaga eftersom jag anser att det aldrig kan vara nödvändigt att vuxna använder sitt fysiska övertag och brukar våld mot barn. Sverige har sedan 1979 förbud mot barnaga och nu är det dags att detta blir lag i hela Europa. Våld föder våld, säger hon.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 040-34 12 61
Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06