Skip to main content

Kommunledningen ändrar sig om de planerade bostäderna på Spiran

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 09:54 CEST

Kommunledningen ändrar sig om de planerade bostäderna i kvarteret Spiran i Limhamn. Istället för 133 bostäder för hemlösa blir det maximalt 33 genomgångsbostäder och ett stort tillskott av välbehövliga studentbostäder.

I augusti 2017 tecknade arbetsmarknads- och socialnämnden avtal om att hyra 133 lägenheter på Krossverksgatan i Limhamn. Lägenheterna planerades att hyras ut i andra hand till Malmöbor i hemlöshet.

Avtalet överklagades vilket fick gehör i både förvaltningsrätten och, nyligen, i kammarrätten. Men rättsläget som gäller det så kallade hyresundantaget i upphandlingslagen är inte helt tydligt. Många kommuner förutom Malmö önskar rättslig vägledning om vad som gäller.

Vid sitt möte idag beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att domen i kammarrätten ska överklagas. Annars är det stadens juridiska bedömning att Malmö stad riskerar skadestånd. Malmö stad vill också att företag som tecknar avtal med staden ska känna sig trygga med att ingångna avtal gäller.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade också att maximalt 33 av de planerade bostäderna ska nyttjas som genomgångsbostäder för hemlösa. Därför gav nämnden arbetsmarknads- och socialförvaltningen i uppdrag att föra över delar av hyresavtalet, rörande 100 lägenheter, till Stadsfastigheter, en del av Malmö stads serviceförvaltning, i syfte att skapa ett mer blandat bostadsområde och möta det växande behovet av studentbostäder.

– Att i samma fastighet endast ha hushåll i utsatt situation hade riskerat bli stigmatiserande för de boende, inte minst barnen. Nu gör vi allt i vår makt för att undvika stora skadeståndskrav och samtidigt ser vi till att begränsa antalet genomgångsbostäder på Spiran till högst 33 istället för 133, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Den nya inriktningen för bostäderna är ett resultat av den nya kommunledningen.

– Liberalerna har lovat Malmöborna att de ska sätta stopp för det ursprungliga upplägget med drygt ett hundratal genomgångsbostäder på ett och samma ställe. Därför backar vi och arbetar för en lösning som innebär en större variation i området, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det här var ett absolut krav för oss och hade inte varit möjligt att förändra om Liberalerna inte suttit i det nya styret. Vi har kritiserat den tidigare kommunledningen och därför minskar den nya kommunledningen nu radikalt antalet genomgångsbostäder från 133 till 33, säger Roko Kursar.

Kommunen har ett fortsatt stort behov av bostäder för hemlösa och fortsätter arbeta för att skapa fler, småskaliga lösningar.

För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Anders Malmström, pressansvarig, 0768-707952, anders.malmstrom@malmo.se
Roko Kursar via Anna Zachrisson, politisk sekreterare, 0723-911352, anna.zachrisson@malmo.se