Skip to main content

Kommunstyrelsen starkt kritisk till Trafikverkets förslag om ändrade avgiftsvillkor för trafiken på Öresundsbron

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 11:55 CET

Malmö 2010 11 29

Kommunstyrelsen i Malmö ställer sig mycket kritisk till Trafikverkets förslag att förändra vissa avgiftsvillkor för trafik på Öresundsbron. Förslaget innebär mycket kraftiga kostnadsökningar för Region Skåne och medför radikala förändringar för kollektivtrafiken i Öresundsregionen och resten av södra Sverige. Öresundskomiteen skriver i ett yttrande att höjda avgifter för Region Skåne i sin tur skulle innebära chockhöjda biljettpriser för Öresundspendlarna, vilket riskerar att minska pendlingen över Öresund. Förslaget innebär därmed att integrationen i Öresundsregionen i fråga om boende, arbete och service som byggts upp under de senaste tio åren tar ett steg tillbaka. Avgiftshöjningen kan inte heller kompenseras fullt ut med taxeändringar eller trafikindragningar utan att det får allvarliga konsekvenser för järnvägens konkurrenskraft.

Förslaget innebär också en mycket kraftig övervältring av kostnader från statlig till regional nivå, samtidigt som det försvårar uppbyggnaden av ett långsiktigt hållbart trafiksystem i Öresundsregionen.   

– Trafikverkets förslag är oerhört oroande eftersom det får stora konsekvenser för utvecklingen av Malmö och Öresundsregionen, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det regionala persontågssystemet som byggts upp riskerar att raseras, vilket är oerhört olyckligt. Ett välfungerande kollektivtrafiksystem är en förutsättning för många satsningar i regionen, som till exempel Max IV och ESS, och för att knyta samman Köpenhamn med Malmö och Lund, säger han.

– Förslaget går stick i stäv med ambitionen att skapa en gemensam arbetsmarknad i Öresundsregionen, där tågtrafiken utgör en mycket viktig del. Pendlingen har bidragit till både ökad tillväxt och ökad sysselsättning i regionen, säger Ilmar Reepalu.  

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06