Skip to main content

Kommunstyrelsen stöder Malmöpolisen om behovet av lagändringar

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:55 CET

Dagens lagstiftning räcker inte för att få bort det grova, organiserade brottsligheten. Malmös kommunledning uppvaktar regeringen om nödvändiga ändringar i lagstiftningen.

Våldsamheter till följd av uppgörelser inom den organiserade kriminella världen är alltför vanliga i landets storstäder. Det är oacceptabelt att liv går till spillo och övriga invånares trygghet slås i spillror.

Kommunledningen välkomnar att Malmöpolisen nu får utökade resurser till sitt utredningsarbete. Polisen måste också få bättre verktyg för att kunna vända utvecklingen och få stopp på våldet som eskalerar med jämna mellanrum.

Efter dialog med Malmöpolisen, och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, uppvaktar kommunledningen justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman med förslag på fyra lagändringar som bör övervägas för att effektivisera kampen mot den grova organiserade brottsligheten.

Kommunledningen vill se följande ändringar:

Husrannsakan i bostad
Utred möjligheten att förenkla processen för polisen att kunna göra husrannsakan vid misstanke om personen ifråga är en del av den organiserade brottsligheten och är dömd sedan tidigare.

Ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Regeringen har aviserat att de vill göra ändringar i lagstiftningen så att även handgranater och andra sprängämnen i framtiden ska klassas som vapen. En sådan förändring brådskar. En handgranat är ett krigsvapen. Det ska inte, som det är i dag, vara mindre straffvärt att gripas med en handgranat i fickan än ett skjutvapen. Det får inte vara någon skillnad på om du hotar någon med vapen eller en handgranat.

Utred föraransvar för vapen i fordon
I likhet med att föraren av ett fordon i dag är ansvarig för fordonets skick, att passagerare använder bilbälte och att skatten är betald så bör föraren också ha ansvar för eventuella vapen i fordonet. Svårigheterna för Polisen att binda vapen funna i fordon till en person i dag gör att den här möjligheten bör utredas.

Höjd påföljd för grovt vapenbrott
Lagen vad gäller grovt vapenbrott skärptes 2014 och minimistraffet är numera ett års fängelse. Detta är dock inte nog, påföljden bör istället höjas till minst två år så att straffet kan bli proportionellt till hur allvarligt brottet är. Det skulle innebära att den som går runt med en skarpladdad pistol inte kan lämna polisstationen inom några timmar. Sverige behöver se över möjligheten att införa en lagstiftning liknande Danmarks i det här fallet.

– När vi nu i samråd med polisen ser hur det med vissa ändringar går att göra polisarbetet effektivare och samhället tryggare, så måste vi agera. Det är frustrerande att grovt kriminella tillåts gå fria på grund av hur våra lagar är utformade. Jag räknar med att regeringen ser behovet av ändringar och agerar snabbt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.


För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01
Nashab Farhikhtah, pressekreterare, 0768-07 78 54


Bifogade filer

PDF-dokument