Skip to main content

Kommunstyrelsen vill öppna för modern teknik på Malmö Opera och Musikteater

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:03 CET

Ingress:
Kommunstyrelsen i Malmö gör nu en framställan till länsstyrelsen om att tekniska installationer för tågvind, lingångar och vridscen inte längre ska omfattas av de skyddsföreskrifter som ingår i gällande byggnadsminnesförklaring av Malmö Opera och Musikteater.

Text:
Teatern byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen i december 1994 och beslutet innebar bland annat att införande av ny teknik ska ske i samråd med länsstyrelsen. I maj förra året ansökte Stadsfastigheter hos länsstyrelsen om att få bygga om och modernisera tågvinden, detta som följd av att yrkesinspektionen ställt krav på åtgärder. Länsstyrelsen avslog ansökan och den 3 juli i år beslutade arbetsmiljöverket att förbjuda Malmö Opera och Musikteater att använda den befintliga tågvinden från och med 1 januari 2006. Länsstyrelsens beslut har överklagats och ligger för närva rande hos länsrätten för prövning. Men nu görs alltså, oberoende av hur ärendet behandlas i domstolen, en ny begäran till länsstyrelsen om att tågvinden och andra tekniska installationer ska undantas från skyddsbestämmelserna.

- Redan när kommunstyrelsen yttrade sig över länsstyrelsens förslag till byggnadsminnesförklaring i oktober 1994 så reserverade vi socialdemokrater oss mot den snabbbehandling av ärendet som den dåvarande borgerliga majoriteten stressade fram, säger kommunstyrelsens or dförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar.
- Vi framhöll bland annat att det saknades konsekvensbeskrivningar av vad en byggnadsminnesförklaring skulle innebära ekonomiskt när behovet av eventuella förändringsarbeten uppstår i byggnaden och i dag kan vi se resultatet av att den borgerliga majoriteten då vägrade at lyssna på våra invändningar.
- Nu står vi i den orimliga situationen att yrkesinspektionen och arbetsmiljöverket inte tillåter användning av den teknik som finns, samtidigt som läns styrelsen har motsatt sig ett byte av den befintliga tekniken.
- Det här är själfallet ohållbart och jag utgår från att länsstyrelsen nu är beredd att ändra i skyddsbestämmelserna så att vi med rimliga ekonomiska insatser kan få en tidsenlig teknik och en acceptabel arbetsmiljö på teatern, säger Ilmar Reepalu.