Skip to main content

Kommunstyrelsens ordförande välkomnar satsningar på stambanor och järnvägsunderhåll

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2016 16:28 CEST

I regeringens infrastrukturproposition som presenterades på torsdagen ingår satsningar på stambanor och ett höjt anslag för drift och underhåll. Bland annat planeras det för nya stambanor för höghastighetståg för att binda ihop landets tre storstäder. Den ekonomiska ramen föreslås bli utökad med 100 miljarder kronor till totalt 622,5 miljarder kronor. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) välkomnar beskeden.

– Det är glädjande att regeringen satsar på såväl drift som underhåll för järnvägen och att man nu sätter ner foten och säger ja till nya stambanor med kapacitet för höghastighetståg, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– För vår region med ett redan överbelastat järnvägsnät betyder en utbyggnad otroligt mycket för att tågen ska kunna gå i tid och godset komma fram. Det är glädjande att regeringen aviserar att utbyggnaden av de nya stambanorna ska påbörjas där behoven är som störst. Vi vet ju att trycket på Södra stambanan är hårt, kapacitetsbristen är uppenbar redan och underhållet eftersatt. Faktum är att Skåne idag är en flaskhals för svensk exportindustri. Varannan godsvagn som rullar genom Skåne är exempelvis lastad med svenska skogsindustriprodukter. En utbyggnad söderifrån skapar utrymme för ytterligare nationell tillväxt samtidigt som den bidrar till en starkare regional arbetsmarknad när pendlingen fungerar.

– Jag välkomnar också förslaget om stärkt samsyn om infrastrukturen med våra nordiska grannländer. Det ligger väl i linje med vårt tidigare förslag om en dansk-svensk infrastrukturkommission. Det ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och ökad integration i Öresundsregionen, säger hon.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Nashab Farhikhtah, pressekreterare, 0768-70 78 54