Skip to main content

Kompetenscentrum sexuella tjänster satsar för att förhindra sexköp

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 08:52 CET

Sektionschef Ulrika Lindh, Sara Olsson, Katarina Klostergard, Elin Johansson, Karin Jönsson (frånvarande på bilden; Sanna Rasmussen och Lisa Green)

Mika Malmö har bytt namn och heter nu Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST). I vår kommer KST att lägga extra kraft på insatser för att minska efterfrågan kring sex mot ersättning.

Kompetenscentrum sexuella tjänster vänder sig precis som tidigare till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt. Syftet med namnbytet handlar främst om att öka tydligheten för individen kring verksamhetens uppdrag:

– Vår verksamhet består av en bred kompetens och vi arbetar med ett flertal olika insatser för att minska prostitution och människohandel i Malmö. Det är viktigt att vårt namn beskriver vad vi gör och vad vi kan bemöta, säger sektionschef Ulrika Lindh.

Färre köpare söker hjälp
KST arbetar på flera nivåer för att ge Malmöbon en bred kompetens kring sex mot ersättning. Arbetet sker efter nationella riktlinjer där ett fokusområde handlar om att lägga större vikt vid efterfrågan kring sex mot ersättning. KST satsar därför under våren extra på att nå personer som köper sex. Generellt sett är det betydligt färre personer med erfarenhet av att ha köpt sex som vänder sig till verksamheten än personer med erfarenhet av att ha sålt.

– Ofta har inte personer som köper sex kunskap om att det finns hjälp att få. Det är först när de börjar söka efter råd och stöd på nätet och hittar vår verksamhet som det blir tydligt. Det kan också upplevas som svårt att ta steget att söka hjälp då många känner skuld och skam och har en rädsla för att ens partner eller anhöriga ska få vetskap om vad som skett, säger Elin Johansson på KST.

Stort behov av att prata

Satsningen på personer som köper sex innebär bland annat att utöka stödet till personer som upplever att de har ett problematiskt sexuellt beteende, men även att kunna finnas till för anhöriga. Stödet kan exempelvis innebära samtal via mail, chatt, telefon eller personliga möten.

– Många identifierar sig inte som sexköpare, men upplever att deras beteende har blivit ett problem i vardagen som påverkar deras mående på ett eller annat sätt. De som söker vår hjälp har ofta ett stort behov av att prata om sin situation, säger Elin Johansson, och fortsätter:

– Det handlar till stor del om att bredda perspektiven. De som söker vår hjälp har olika bakgrunder, kommer från olika samhällsklasser och är i olika åldrar. Det som ofta förenar dem är känslan av att inte riktigt ha kontroll över sitt liv eller sina relationer på ett eller annat sätt.

Under våren kommer KST att synas i ett flertal sammanhang för att presentera sin verksamhet och visa på det stöd de erbjuder.


Mer information
Ulrika Lindh, sektionschef KST, 0733-28 32 43

Utsänt av
Cecilia Lindvall, kommunikatör, 0733-60 27 11

Kompetenscentrum sexuella tjänster, KST (f.d. Mika Malmö) är en kostnadsfri resurs och insats till personer som säljer och/eller köper sexuella tjänster på olika sätt eller är utsatta för människohandel. Personer som har tankar kring sexköp eller att sälja sex, som konsumerar sexuella tjänster, till exempel pornografi och webcamsex, är också välkomna att höra av sig.

Medarbetarna på KST är socionomer med kompetens inom samtal kring sex och sexualitet. De erbjuder samtal anonymt via chatt, mail, telefon och personliga möten. Det går även att få praktiskt stöd och/eller hjälp i kontakt med andra myndigheter i samhället.