Pressmeddelande -

Konstgjord dimma över dammen i Malmö Folkets Park

Magisk dimma virvlar över vattenytan på Spegeldammen i Malmö Folkets Park. Det är Gatukontoret som har investerat i en anläggning där drygt hundra små munstycken, monterade längs med ena kortändan och en bit upp på lång-sidorna av dammen, finfördelar vanligt dricksvatten så att en vattendimma bildas. Vattendimman sprids vid två tillfällen per dygn: mellan klockan t olv och ett på dagen samt mellan åtta och tio på kvällen. Den är helt ofarlig att andas in. - Idén med konstgjord dimma över vatten har funnits en längre tid, men det är först nu vi gjort slag i saken att skaffa en anläggning. Vi tyckte att Spegeldammen i Folkets Park var en lämplig plats att installera den på; det går i linje med övriga upprustningar som har gjorts och fortfarande görs i parken, säger Anders Svensson, civilingenjör på Gatukontoret och ansvarig för installeringen av dimanlägg ningen. Johan Moritz, ljussättare på Gatukontoret, arbetar på idéer för att längre fram ljussätta dimman. För mer information, vänligen kontakta Anders Svensson, civilingenjör Gatukontoret, 0733-94 12 81 Sverker Haraldsson, parkchef Malmö Folkets Park, 0733-33 60 58 Kajsa Karlström, informatör Malmö Folkets Park, 0709-34 12 71

Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150