Skip to main content

Kraftig kritik från Skolinspektionen mot Rosengårds förskolor och skolor

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2011 14:59 CET

Skolinspektionen kritiserar Rosengårds förskolor och skolor på ett flertal punkter. Kortfattat ger stadsdelen inte barn och elever den skolgång de har rätt till. Men inom verksamheten är man inte oförberedd på resultatet av inspektionen.

-  Det är klart att jag och alla vi som arbetar i Malmö stad blir frustrerade och besvikna. Samtidigt är vi inte överraskade över resultatet. Vi vet att situationen är allvarlig och det är därför vi är mitt uppe i ett stort förändringsarbete kallat Framtidens skola, säger barn och ungdomschef Jytte Lindborg.

Inom Framtidens skola ser stadsdelen över hela organisationen. Det är dags att tänka nytt för att fler elever ska få behörighet till gymnasiet. I det ingår också att se över arbetsmiljön, att se hur man kan förbättra särskilt stöd till elever och att höja personalens kompetens.

- Vi ser att kritiken som vi får stämmer väl överens med det utvecklingsarbete vi är mitt i. Till exempel satsar vi nu med hjälp av pengar från EU 11,2 miljoner kr på kompetensutveckling med fokus på lärande och hälsa, säger Jytte Lindborg.

I maj 2010 granskade revisionsbyrån Ernst & Young förskole- och skolorganisationen i stadsdelen. Resultatet kom att vara utgångspunkten i Framtidens skola. Ett förändringsarbete med barnet i fokus som involverar hela förvaltningen inte bara förskola och skola.

- Skolinspektions granskning är ytterligare en pusselbit till utvecklingen av Framtidens skola. En chans att få externa och erfarna ögon att granska vår verksamhet, säger Jytte Lindborg.

 

För fler kommentarer Jytte Lindborg, barn och ungdomschef, telefon: 0705-38 97 00, e-post: jytte.lindborg@malmo.se

För mer information Åsa Persson, informatör Rosengård, telefon: 0733-24 15 87, e-post: asa.persson@malmo.se

Framtidens skola i Rosengård har fokus på barn och ungdomars hela levnadssituation. Det är ett utvecklingsarbete med tankar på profilskolor, förutsättningar för lärande hela dagen, men också om att rätt person ska vara på rätt plats. Rosengårds förskolor och skolor ska vara det självklara valet för barn, elever, föräldrar och medarbetare där alla elever ska ha förutsättningar att gå vidare till gymnasiet.