Skip to main content

​Kraftigt förbättrat resultat för Malmö stads grundskolor

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 09:19 CET

Återigen fortsätter Malmös kommunala grundskolor att klättra bland Sveriges skolkommuner då det gäller resultat. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser för grundskolan 2018 som publiceras idag.

Varje år sedan 2007 presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) Öppna jämförelser där de redogör för Sveriges skolkommuner utifrån resultat. Syftet är att förbättra kvaliteten i skolan.

SKL använder sig bland annat av modellberäknade värden för tre centrala mått som beskriver sambandet mellan socioekonomiska faktorer och elevers resultat; andel elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram, andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde.

Jämfört med förra årets resultat har Malmös kommunala skolor klättrat uppemot 70 platser när det gäller att nå målen i alla ämnen. Gymnasiebehörigheten innebär en klättring på nästan 60 platser och det genomsnittliga meritvärdet en förbättring på över 30 platser. I det sammanvägda resultatet innebär detta att Malmös kommunala grundskolor går från plats 201 till plats 127 av Sveriges 290 kommuner.

– Skolornas arbete med att strategiskt och systematiskt fokusera på resultat och utvecklingsinsatser är säkerligen en bidragande orsak till förbättringen. Det här är ytterligare en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger grundskoledirektören Anders Malmquist.

Rapporten visar således att Malmö stads grundskolor tydligt förbättrat sina resultat sedan senaste jämförelsen när det gäller alla tre måtten.

– Det är viktigt att resultaten förbättras. Vi vill naturligtvis att alla elever ska lyckas så vårt arbete med att skapa varje elevs bästa skola fortsätter. Inte minst likvärdigheten är central i vårt arbete. Jag har full respekt för det engagemang som finns bland medarbetare på våra skolor och gläds åt varje framsteg vi gör, säger Anders Malmquist.

Mer information:
Anders Malmquist, grundskoledirektör. 0708- 54 02 08, anders.malmquist@malmo.se

Utsänt av:
Yvonne Hammarberg, kommunikationschef. 0733-03 29 06, yvonne.hammarberg@malmo.se