Skip to main content

Kraftsamling för bättre arbetsmiljö på Geijerskolan

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 10:13 CEST

Arbetsutskottet i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige har beslutat  att skyndsamt tillsätta en arbetsgrupp. Uppdraget är att snabbt utreda och komma med förslag till hur Geijerskolan kan bli en arbetsmiljömässigt fungerande och fullvärdig skola.

Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets inspektion av Geijerskolans lokaler samt föräldrarnas synpunkter och önskemål. Förslaget ska innehålla såväl fysiska som verksamhetsmässiga förändringar samt ekonomisk kalkyl och tidplan för åtgärder. Arbetsgruppen ska omfatta alla berörda parter, det vill säga representanter från stadsfastigheter, LiMa, stadsdelens utbildningsorganisation och lokalsamordnare, föräldrarepresentant och skyddsombud. 

För mer information kontakta
ordförande Jamal El-Haj (S)
telefon 0766-34 79 50