Skip to main content

Kraftsamling har gett önskad effekt på förskolekön

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 15:54 CEST

Föräldrar till barn som vill ändra behovsdatum för förskoleplats får lov att ändra detta och samtidigt behålla sitt anmälningsdatum. Vidare prioriteras barn som Malmö stad enligt skollagen är skyldiga att erbjuda plats.


Den 1 april 2006 önskade 192 barn plats i förskola och endast 1 barn stod i s.k. 4-månaders-kön.

Det ska jämföras med den 1 april 2005 då 7
12 barn hade behov av förskoleplats, och som samtidigt stod i kö. Av dessa stod 423 i den s.k. 4-månaders-kön. Dessa barn borde Malmö stad enligt skollagen ha erbjudit plats.

En kraftig förskoleutbyggnad till följd av extraresurser 2005 har med viss fördröjning in på början av 2006 inneburit att Malmö stad äntligen kan uppfylla skollagens krav och att kötiden för alla barn har kortats avsevärt. Utöver kraftsamlingen med utbyggnaden har också handläggningsrutinerna blivit effektivare. Det är d ock inte så som angetts i dagspressen att barn som tackar nej placeras sist i kön.


För mer information, v.g kontakta:
Elisabeth Carlén
Chef stadsdelskansliet
040 – 34 40 80


Ana Maria Deliv
Planeringssekreterare barn- och ungdomsfrågor
040 – 34 40 49