Skip to main content

Kryssningstrafik till Malmö?

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 13:34 CEST

Inbjudan till seminarium den 8 oktober 2003, om kryssningstrafik till Malmö.

Den internationella kryssningstrafiken är en verksamhet med hög attraktivitet och stor omsättning. I norra Europa är S:t Peterburg och Köpenhamn de ledande hamnarna för kryssningstrafik. Öresundsbron har ökat tillgängligheten i hela Öresundsområdet både mellan Köpenhamn och Malmö och till/från Kastrup.

Ett lätt tillgängligt och attraktivt utbud är en grundförutsättning för att Malmö ska kunna utvecklas som hamn för kryssningstrafik. Genom bildandet av Copenhagen Malmö Port (CMPort) har förutsättningarna också förbättrats för ytterligare anlöp till Malmö.

En rapport om möjligheterna för Malmö som kryssningshamn presenteras på seminariet. Vi bjuder härmed in till ett seminarium om utveckling av kryssningstrafik till Malmö onsdagen den 8 oktober 2003 kl. 13.30 – 16.00.

Press/media
ges möjlighet för frågor efter seminariet kl. 16.00 – 16.20.

Plats: Näringslivsavdelningen, Lugna Gatan 84, vån VII, ingång höger dörr. Anmälan om deltagande görs på telefon 040/34 22 06 eller via e-post till marie.holmberg@malmo.se - senast den 1 oktober.

Program
·Utveckling av samarbetet inom CMPort, Lars Karlsson, vd CMPort. ·Presentation av rapport om möjligheter för Malmö att utvecklas som kryssningshamn, Bo-Lennart Thorbjörnsson, Bolt Consulting. ·Hur arbetar man praktiskt för att bli en attraktiv kryssningshamn? Irek Stankiewicz, Baltic Gateway. ·Bildandet av ett ”kryssningsnätverk” i Malmö. Lars Carmén, Malmö Turism.

Hjärtligt välkomna!

För anmälan vg kontakta:
Marie Holmberg
informations/pressansvarig
Malmö Turism, Centralstationen, 211 20 Malmö
tele: + 46 (0) 40 34 22 06
fax: +46 (0) 40 34 22 11
mobile: + 46 (0) 709 - 34 22 06