Skip to main content

Kulturstödet utreds

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 15:27 CEST

Kulturnämnden beslutade på dagens sammanträde att kulturstödet ska utredas. Syftet med utredningen är att undersöka behov och möjligheter till ett breddat kulturstöd, för att kulturen i ännu högre grad ska kunna bidra till att realisera stadens fulla potential. Allt för att kulturstödet på bästa sätt ska bidra till stadens utveckling.

Utredningens huvudfokus är att undersöka möjligheterna till ett breddat kulturstöd med större utrymme att stödja Malmöbornas kreativitet och delaktighet, med fokus på unga. Övriga områden är att tydliggöra långsiktigheten i verksamhetsstöden, lokalfrågor samt implementeringen av Malmö stads uppdaterade riktlinjer för stöd till idéburen sektor.

Det finns behov av en översyn av kulturstödet för att kunna möta utvecklingen utifrån Malmöbornas och kulturlivets behov, i enlighet med kulturnämndens mål. Kulturstödet är en central resurs i arbetet med kulturen som en möjlighet för ökad delaktighet, och för att stärka demokratin och de sociala nätverk som bidrar till en tryggare och mera inkluderande stad.

Utredningen kräver en kartläggning av nuläget med särskild inriktning mot unga som idag inte deltar i det fria kulturella utbudet. Detta för att kulturstödet ska nå och gynna fler Malmöbor. De berörda kulturaktörerna bör även ha en trygghet och en rimlig framförhållning i sin verksamhet.

Det ska även utredas hur de övergripande riktlinjerna för Malmö stads stöd till idéburen sektor bör tillämpas inom kulturnämndens verksamhet. Riktlinjerna förtydligar vilka krav Malmö stad ställer på verksamheter som får bidrag liksom Malmö stads åtaganden att ha en öppen och transparent bidragshantering och att följa upp den verksamhet som får stöd. Förslag ska även tas fram för fördjupande uppföljning i form av stickprovsgranskningar. 

- Malmö har ett rikt kulturliv och ett generöst kulturstöd men vi vill med denna utredning göra det ännu bättre. Genom att bredda stödet och försöka skapa en långsiktighet i lokal- och verksamhetsstöden så vill vi stärka Malmös kulturliv ytterligare. Stödet till det fria kulturlivet är viktigt och bidrar till att Malmö är en spännande och attraktiv kulturstad, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och ordförande i kulturnämnden.

- Liberalerna har länge drivit att kulturstödet ska breddas för att gynna barn och ungas delaktighet i kulturen. Det är dessutom efterlängtat att vi utreder möjligheten att regelbundet utöka granskningen av de verksamheter som fått beviljat stöd. Alla verksamheter som får stöd ska verka i enlighet med Malmö stads riktlinjer, säger Amanda Onsberg Brumark (L), vice ordförande i kulturnämnden.

För ytterligare information, kontakta:
Frida Trollmyr, 0708-319304
Amanda Onsberg Brumark, 0700-755037