Skip to main content

Kulturstödsbudget 2004 antagen i Kulturnämnden idag

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 16:57 CET

Ingress:
Kulturnämnden har idag den 4 december 2003 antagit 2004 års kulturstödsbudget. Nämnden har också beslutat om stöd till den skånska teaterbiennalen som äger rum i vår samt till ett samarbetsprojekt mellan Köpenhamn och Berlin under hösten 2004 och våren 2005.

Text:
Kulturnämnden har besluta
t om fördelningen av bidrag och kulturstöd till
det fria kulturlivet i Malmö 2004. Kulturstödsbudgeten blir för nästa år ca 49 miljoner kronor.

Inför 2004 har 55 kulturorganisationer ansökt om verksamhetsbidrag. Det är 48 av dessa organisationer som erhåller kulturstöd inför 2004 - till en summa av totalt 19.7 miljoner kronor.
Förändringarna innebär mmanfattningsvis att några verksamheter erhåller något mer i stöd
2004 jämfört med i år. Den största förändringen sker på teaterområdet in för 2004. Kulturnämnden gör en större satsning vad gäller Teater Terrier som erhåller en fast spellokal. De flyttar in på
Norra Vallgatan (och delar lokalerna med Varietéteatern Barbès) då Dansstationen flyttar till Palladium. Barnens Scen får ett högt ökat stöd med 200 tkr nästa år – och kommer upp i ett stöd om totalt 1.2 miljoner kronor. Ett par fria teatergrupper - Teater Morianen och Expressteatern – erhåller också något mer inför 2004, liksom Malmö AmatörteaterForum. Filmen får mer stöd i Malmö nästa år. Bidraget till Folkets Bio ökar med 100 tkr (till 500 tkr) och Barn- och Ungdomsfilmfestivalen - BUFF - erhåller 80 tkr mer, vilket gör att de kommer
upp i ett verksamhetsbidrag om 480 tkr från Malmö Kulturnämnd.
På konstområdet är det ett par föreningar och gallerier som ges något mer 2004: Digitala Bildverkstaden Skåne, Galleri Rostrum, Signal samt kulturföreningen Jacob/Galleri 21.
Musikorganisationer som får något mer i stöd är de två arrangörsföreningarna på Jeriko: Jazz i Malmö och Mix Musik. Även Salomon Smiths kammarmusikförening erhåller en mindre uppräkning.

Vidare beslutade Kulturnämnden att Malmö ska ge 300 tkr till den Dansbiennal som går av stapeln
i Skåne och i Malmö den 22-25 april nästa år. Nationella såväl som internationella dansgästspel
kommer att genomföras på flera scener i Malmö. Biennalen flyttar mellan olika städer och regioner och detta blir den tredje gången som den nationella biennalen genomförs.

Malmö Kulturnämnd har be
slutat att anslå 300 tkr för ett samarbetsprojekt med Köpenhamn och Berlin. Projektet kallas Urban Art Stories och ska äga rum under hösten 2004 och våren 2005.
Urban Art Stories kommer att innehålla en serie om cirka tio projekt i varje region inom områden som bildkonst, eketronisk musik, film och experimentell scenkonst.

För mer information och frågor kontakta: kulturkanslichef Bo Nordström tel 0704-34 48 53 eller Kulturkansliet tel 040-34 48 50. Se även Malmö stads hemsida för bidragsf ördelningen inom verksamhetsbidragsområdet: www. malmo.se/kultur och klicka på Kulturkansliet.