Skip to main content

Kulturstrategi – Dialog #6

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2013 11:40 CET

Fredagen den 22 mars genomförs den sjätte öppna dialogen kring hur Malmös nya kulturstrategi (2014-2020) ska utformas. Temat är Konstnärlig och kulturell utveckling, Kvalitet och förnyelse samt Internationalisering. Vi ställer bland annat frågan: Vilka förutsättningar behöver vi för att främja konstnärlig och kulturell utveckling? Dialogen genomförs i två delar: en inspirationsdel med fem Pecha Kucha-framträdanden och en workshopdel, där deltagarna samtalar med varandra i grupper.

Inbjudna talare:

-Parvin Ardalan 

Feminist activist and Journalist, co-founder of the Women's Cultural Center and One Million Signatures Campaign for equality in Iran and Feminist Dialog in Malmo.

-Kristofer Andersson

Journalist och författare, grundare till sajten Throw Me Away och aktuell med boken DIY

-Maja Lindquist

Kulturproducent som jobbar för det europeiska kulturhusnätverket Trans Europe Halles, som har sin
bas på Mejeriet i Lund. Maja har också erfarenheter från andra internationella och nationella nätverk så som Doc Lounge och Folkets Bio. 

-Roxy Farhat

Roxy Farhat är en feministisk video- och performancekonstnär baserad i Malmö. I sin praktik lyfter hon frågor kring kön, etnicitet, invandring, rasism och klass. 

-Solfrid Söderlind

Solfrid är professor i museologi på Konsthögskolan och dekan för konstnärliga fakulteten vid Lunds
universitet sedan januari.

DJ: Johanna Olofsson

Om Kulturstrategiarbetet

I juni antog kulturnämnden ramarna för hur arbetet med en ny kulturstrategi för Malmö 2014-2020 ska se ut. En av de viktigaste förutsättningarna är att strategin ska tas fram i samråd med kulturlivet, malmöborna och staden som organisation. Det innebär att kulturförvaltningen genomför större öppna dialoger kring olika teman, för att lyssna av vad de olika intressenterna tänker, tycker och drömmer om - på kulturens område. Förvaltningen bjuder tillsammans med sina olika samarbetsparter in brett till dialogerna och vem som helst kan anmäla att de vill delta.

Strategiarbetet pågår 2012-2013 och kulturnämnden tar beslut om en remissversion under hösten 2013. Denna går sedan ut på bred remiss.

Fem dialoger på följande teman har redan genomförts. Den 21/9 på temat Kulturens
roll för stadens attraktivitet
, 12/11 Kulturens roll för stadens hållbarhet, 7/12 Digitaliseringens
roll för kulturlivet
, 25/1 Nya sätt att samarbeta och samverka för kulturen, 14/2 Ska kulturlivet vara demokratiskt?

Totalt har runt 500 personer hittills deltagit.

Tid och plats

Kl. 11.00–14.00 på Debaser Malmö.

Kontakt

Anna Lyrevik, kulturstrateg, 0704-34 48 53

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, 0766-34 29 27

www.malmo.se/kulturstrategi

Facebook: Kulturstrategi 2014-2020


 


Bifogade filer

PDF-dokument