Skip to main content

Kvarteret Spårvägen visar vägen för omvandlingen av Norra Sorgenfri

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 14:45 CEST

Snart kan kvarteret Spårvägen på Norra Sorgenfri vara bebyggt med bostäder, butiker och skola. Stadsbyggnadsnämnden godkände på torsdagen detaljplanen för industriområdet som omges av Nobelvägen, Industrigatan, Zenithgatan och Celsiusgatan.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga cirka 660 bostäder, varav 390 hyresrätter och 250 bostadsrätter. I husens bottenvåningar ska det göras plats för olika typer av verksamheter. Det planeras också för ett tjugotal radhus samt ett LSS-boende. Bussgaraget som finns på tomten i dag ska bevaras och bli en attraktiv mötesplats.

Planerna för kvarteret har stor betydelse för stadens fortsatta utveckling och ska bli vägledande för hela Norra Sorgenfri. Det betyder bland annat att området ska förankras i sin historia, men att det samtidigt ska finnas utrymme för nya idéer. Ambitionerna när det gäller hållbarhet ska vara höga.

Förslaget ska nu remitteras till berörda förvaltningar, sakägare och andra som berörs.

– Norra Sorgenfri ska visa att det går att omvandla ett gammalt industriområde till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart område. Det blir också här man kommer att binda samman Malmös östra och västra delar till en hel stad där alla delar samverkar, säger Carina Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

 

Kontaktperson

Carina Svensson, 0709-34 25 14

(Ärende C8)