Skip to main content

Långtidssjukskrivningarna minskar i Fosie

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 20:30 CEST

Långtidssjukskrivningarna har minskat med 39 % under det senaste året. En aktiv satsning på friskvård är en av flera orsaker till minskningen.

Vid Fosie SDF:s sammanträde den 9 september presenterades färska siffror om antalet långtidssjukskrivna i förvaltningen. I augusti förra året var antalet långtidssjukskrivna 303 personer och den sista augusti i år var siffran 176.

Skälen till minskningen är många, men det strukturerade samarbetet med försäkringskassan och den ekonomiska satsning som gjorts på friskvårdsanläggningen Vårsången är exempel på åtgärder som ger resultat.
- Förvaltningen har gjort ett bra jobb med att minska långtidssjukskrivningarna, säger Christer Brandt, ordförande i Fosie stadsdelsfullmäktige. Genom att anställa en personalkonsulent och genom den ekonomiska satsning som gjorts på Vårsången, skapas förutsättningar för goda re sultat, fortsätter Christer Brandt. På Vårsången har man utvecklat en modell för friskvård där en friskvårdskonsulent och en massör ansvarar för verksamheten. Där har de långtidssjukskrivna fått hjälp att komma igång med fysisk och mental träning, t ex styrketräning, gympa, avspänning och massage. Olika former av gruppaktiviteter erbjuds också, så som stresshantering och olika förändringsgrupper kring t ex vikt eller rökning.

-Vi ville prova nya vägar för att bryta den negativa trenden av lån gtidssjukskrivningar, säger Anna-Lena Sturesson, personalkonsulent i Fosie SDF. Vårsångens friskvårdscenter har gett oss möjlighet att skräddarsy rehabiliteringen individuellt. Vid Vårsången erbjuds friskvård och rehabilitering, inte bara för långtidssjukskrivna utan också för de med upprepad korttidsfrånvaro. Inom kort kommer all personal att kunna ta del av utbudet.
-Det som sker på Vårsången är viktigt som både rehabilitering och förebyggande friskvårdsarbete och för oss som arbetsgivare är det ett prioriterat område att minska sjuktalen och få en frisk personal i våra verksamheter, avslutar Christer Brandt.

För mer information kontakta,

Christer Brandt 070/6011038
ordf Fosie SDF

Anna-Lena Sturesson 040/347115
personalkonsulent