Skip to main content

Låt de nyanlända lyckas i alla ämnen - Skolkommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh kommenterar Utbildningsdepartementets förslag till nytt mottagande av nyanlända elever

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 16:25 CET

Skolkommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) kommenterar Utbildningsdepartementets förslag till nytt mottagande av nyanlända elever.

70 000 elever, nästan tio procent, i den svenska grundskolan är födda utomlands. Dessa elever har svårare att nå grundskolans mål - endast 63 procent nådde gymnasiebehörighet 2010. Det är en trend som förvärrats de senare åren. Regeringen presenterade på torsdagen en rad åtgärder som innebär mer svenskundervisning på bekostnad av övriga ämnen.

– Tyvärr försöker regeringen än en gång backa in i framtiden. Att så ensidigt fokusera på det svenska språket gör att flera elever stannar upp i utvecklingen i de andra ämnena. Självklart är det svenska språket jätteviktigt för eleverna som nyss kommit till Sverige. Men språkutveckling går utmärkt att kombinera med flera ämnen. Varför ska elever som har gått flera år i skola i något annat land plötsligt tvingas tappa fart i matematik till exempel? säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), skolkommunalråd i Malmö.

Malmös mottagningsskola för nyanlända elever i årskurserna sju, åtta och nio har gjort det lättare att validera de kunskaper som eleverna har med sig när de kommer till Sverige och sedan skräddarsy undervisningen utifrån var de står i olika ämnen. Detta i kombination med studiehandledning på modersmål har gjort att många elever blir godkända i flera ämnen, samtidigt som de lär sig svenska.

– Först drar regeringen ner två miljarder i statsbidrag till gymnasieskolorna i Sverige och sedan säger de att de satsar 30 miljoner. Denna typ av manöver har vi nu sett på flera områden, neddragningar som lanseras som satsningar. 30 miljoner utspritt över hela Sverige motsvarar inte ens 1,5 lärartjänst i Malmö och motsvarar bara cirka 400 kronor per nyanländ elev i Sverige, säger hon.

Kontaktperson

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01