Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Läcker småbåtarna i Limhamn gifter?

På söndag den 9 april kommer ett antal båtar undersökas för att se om de har kvar rester av TBT-färger (tributyltenn). Dessa färger riskerar att läcka ut i havet och skada havsmiljön. Mätningen kommer att ske i Limhamns småbåtshamn från klockan 11 och media är varmt välkomna att delta.

Naturskyddsföreningen driver ett projekt för att få båtägare att minska användningen av giftiga bottenfärger. Förhoppningen är att båtägarna istället ska gå över till mekaniska alternativ för att hålla sina båtar fria från påväxt. I Malmö samverkar Naturskyddsföreningen med Malmö stad och småbåtshamnen i Limhamn. Söndagen den 9 april, från klockan 11 och framåt, kommer ett antal båtar att mätas med XRF-metodik, en metod som baseras på röntgenflourescens. Båtägare i de tre båtklubbarna inom Limhamns småbåtshamn har bjudits in att medverka. På måndag kväll, den 10 april, kommer ett informationsmöte att hållas, där resultaten av söndagens mätning redovisas. Under informationsmötet kommer även alternativa metoder till att använda giftläckande bottenfärger att presenteras. Genom att använda mekaniskt alternativ för borttagning av påväxt, kan utsläppen minskas.

Media är varmt välkomna att delta i såväl provtagning (9 april klockan 11 och framåt i Limhamns småbåtshamn) som informationskväll (10 april klockan 18.30 i LSS klubbhus på Bryggövägen i Limhamn).

Fakta om giftiga båtfärger

Organiska tennföreningar, som tributyltenn, TBT, är ämnen som har använts i båtbottenfärger sedan 60-talet. De är mycket effektiva mot havstulpaner och andra organismer som kan sätta sig fast på båtskroven. Tyvärr är de också mycket giftiga för många andra organismer i havet, särskilt snäckor och musslor.

I Sverige förbjöds användning av TBT-haltiga färger på småbåtar år 1989. För kommersiella fartyg och skepp registrerade inom EU är nymålning med färger innehållande dessa ämnen förbjuden sedan 2003.

De höga TBT-halter som uppmätts i småbåtshamnar, trots förbudet, kommer eventuellt från gamla, underliggande färger som fortfarande finns kvar på en del båtar. I dag används biocidfärger som dessvärre också är giftiga, men tillåtna. Alternativ till dessa giftiga färger är mekanisk borttagning av påväxt.

Källa: havet.nu och Britta Eklund.

För mer information:

Britta Eklund, HappyBoat, (som kan berätta mer om mätningarna), tel: 0736-60 00 11

Bigitta Gisby, Malmö stads samordnare, miljöförvaltningen, tel: 0708-57 92 80

Martin Karlsson, Naturskyddsföreningen, tel: 0736-79 23 35

Pressmeddelandet utskickat av Anna-Karin Jangmark, kommunikatör miljöförvaltningen Malmö stad.

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150

Relaterat material