This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Lägesbilden i Malmö med anledning av det nya coronaviruset

Pressmeddelande -

Lägesbilden i Malmö med anledning av det nya coronaviruset

Från och med torsdagen bedrivs undervisningen för Malmö stads elever inom gymnasie- och vuxenutbildningen på distans.

-Omställningen innebär att vi måste acceptera en lägre kvalitet och prioritera vissa grupper, exempelvis avgångsklasserna, sade Lars Rhenberg, förvaltningsdirektör vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, vid en pressträff på torsdagen.

Regeringens förordning förra veckan gav Malmö stad möjlighet att ställa om till nätbaserad undervisning. Fokus under omställningen är att säkerställa avgångselevernas utbildning och att elever inte faller bort från utbildningen.

-Sänkta ambitionsnivåer och ständiga prioriteringar i en föränderlig tid blir nödvändiga, enligt Rhenberg.

Enligt utbildningscheferna Niklas Anderberg och Jonas Svensson är lägesbilden från rektorerna att uppstarten fungerat väl. Flertalet verksamheter har sedan länge arbetat med digitala läromedel.

Malmö stads säkerhetschef Per-Erik Ebbeståhl sade på pressträffen att läget i Malmö stad i stort är under kontroll. I vissa sektorer är personalläget ansträngt, beroende på att personalen tagit rekommendationen från Folkhälsomyndigheten på allvar och håller sig hemma om man känner sig halvkrasslig.

För att stötta upp bemanningen undersöker bland annat hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen möjligheten att ta in unga pensionärer i verksamheterna.

-Vi har ingen mer omfattande samhällsspridning här, vilket innebär att vi fortsatt är i planeringsskede. Det pågår en omfattande dialog med länsstyrelsen, andra myndigheter och civilsamhället, sade Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg, Malmö stad.


Kontaktperson
Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg: 0766-07 15 07, lars.rehnberg@malmo.se


Kontakt Malmö stads presstjänst
040-341150, press@malmo.se

Ämnen

RegionerPresskontakt