Skip to main content

Lägesrapport om Unga Malmö

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:38 CEST

Malmö 2010 09 08

Under 2010 satsar Malmö stad 50 miljoner kronor extra för åtgärder mot ungdomsarbetslösheten: Unga Malmö. Nu har en lägesrapport om de åtta verksamheter som ingår i projektet, presenterats.

Ung i sommar: Satsningen har bland annat inneburit att det skapats 520 nya praktikplatser inom Ung i sommar, vilket sammanlagt inneburit 2849 platser.

SEF Unga: Här har 125 ungdomar visstidsanställts i upp till sex månader för att utföra olika arbetsuppgifter inom kommunala verksamheter. Målet är att 65 procent av visstidsanställningarna ska leda till fortsatt arbete eller studier. I dag har redan två fått tillsvidareanställning, och två har gått vidare till studier. Ungdomarna som anställts kommer från hela Malmö.

Praktik till 1000: Samtliga chefer i Malmö stad har fått i uppgift att ta fram en praktikplats var, för att visa vägen för Malmös ungdomar in i arbetslivet. 912 praktikplatser har inrättats och tillsätts successivt.

Demokratiambassadörerna: Ett femtiotal ungdomar har engagerats i projektet för att få fler unga att rösta. Under sommaren har demokratiambassadörerna haft aktiviteter i samband med festivaler och evenemang. Nu i september flyttar verksamheten in på gymnasieskolorna i samband med skolval och förtidsröstning.

Unga i Fokus: För att ta tillvara unga Malmöbors idéer och förslag har 21 ungdomar i åldern 18-30 år anställts som projektsekreterare vid olika förvaltningar. Projektsekreterarna har nyligen påbörjat ett samarbete med ”Jag bor i Malmö”, som verkar för att öka ungas inflytande i Malmö.

Uppsökande verksamhet: Satsningen som innebär att fyra samordnare söker upp ungdomar som varken arbetar eller studerar har fått positiv respons: många unga har uttryckt en förvåning över att någon ”bryr sig”.

Samordnarnas uppgift är att på olika sätt motivera ungdomarna och berätta vad arbets- och integrationscenter och Vägledningscentrum har att erbjuda.

Unga coacher: Två coacher har anställts för att stärka Bellevuegymnasiet. Coacherna har planerat sommaraktiviteter och förberett elever för studier på gymnasiet. De har också arbetat med ungdomar som i nuläget inte är aktuella för studier utan jobb eller praktik.  

Räddningstjänsten Syd: Fyra brand- och säkerhetsvärdar har visstidsanställts av Räddningstjänst Syd. Värdarna har bland annat knackat dörr i Rosengård för att ge tips om hur man förhindrar bränder och minskar risken för olyckor. Värdarna har också som uppgift att besöka Malmös stads olika skolor.      

– Där här satsningen har varit väldigt positiv för ungdomarna i Malmö. En mätning visar att antalet unga i arbete under juli månad ökat med 44 procent, i jämförelse med samma period förra året. I riket som helhet är den siffran 24 procent. Satsningen innebär också att ungdomar som kanske annars hamnat utanför arbetsmarknaden nu har fått ett arbete, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har här riktat oss mot unga Malmöbor med olika bakgrund, utbildning och erfarenheter, och det är en av satsningens stora styrkor. Det bidrar också till Malmö stads framtida framgångar med att attrahera unga människor från hela staden till kommunens olika verksamheter, och visa att Malmö stad är en bra arbetsgivare, säger han. 

– Min förhoppning är att resultatet av den här satsningen ser ännu bättre ut vid årets slut, säger Ilmar Reepalu.

– Det är jätteviktigt att vi ger ungdomar en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten slår inte i blindo, ungdomar med kort utbildning och de som saknar kontakter genom föräldrars och andras vuxnas jobb drabbas extra hårt. Genom vår satsning på ungdomar och jobb gynnar vi särskilt de unga som står en bit ifrån arbetsmarknaden, säger Anneli Philipson (V), kommunalråd med ansvar för demokrati och jämställdhet.

– Att motverka ungdomsarbetslöshet är avgörande för Malmös framtid, vi har en ung befolkning och måste vara mycket aktiva för att ge unga i Malmö en positiv start på arbetslivet, säger Fredrik Fernqvist (MP), kommunstyrelseledamot.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Anneli Philipson, 0706-40 40 02

Fredrik Fernqvist, 0733-62 92 06

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 12)