Skip to main content

Lärarpris till två Malmölärare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:13 CET

Per Brantmark och Kim Freimann, lärare på Malmö Borgarskola, har tilldelats Kungl. Vetenskapsakademiens stora lärarpris, Ingvar Lindqvistpriset. De belönas för sina engagerade insatser i fysik.

Per Brantmark och Kim Freimann tilldelas 2010 års Ingvar Lindqvistpris i fysik för sitt mål­medvetna arbete med den internationella fysiktävlingen ”International Young Physicist Tournament” (IYPT), vilket medfört ett kraftigt ökat intresse för studier i fysik i skolan och dessutom bidragit till Sveriges mycket hedrande sjätteplacering bland 27 nationer 2009.

Malmölärarna får dela på prissumman 50 000 kronor. Dessutom får Malmö Borgarskola dels 10 000 kronor till naturvetenskapliga aktiviteter, dels 10 000 kr till sitt bibliotek för inköp av litteratur inom matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Det är inte första gången Malmö Borgarskolas lärare prisas av Vetenskapsakademien. Lena Lundquist fick priset i biologiklassen år 2007.

Övriga pristagare 2010 är Elisabeth Wanselius, Freinetskolan Mimer i Norrtälje (matematik), Kerstin Ovenholm, Fäladsgården i Lund (kemi), och Helena Hörvin Billsten, Katedralskolan i Lund (biologi).

Prisutdelningen sker vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars. Läs mer på akademiens webbplats www.kva.se

För ytterligare information kontakta:
Per Brantmark, 040-34 67 04, per.brantmark@pub.malmo.se
Kim Freimann, 040-34 67 04, kim.freimann@pub.malmo.se

Malmö den 15 februari 2010

Vänligen

Pia Oredsson Birgersson
Informationschef
Utbildningsförvaltningen

Bifogade filer

Word-dokument