Skip to main content

Lex Sarah: Brukare kastade föremål på andra brukare

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 09:56 CEST

Vid tre tillfällen kastade en brukare in kläder och saker i andra brukares lägenheter på ett LSS-boende. Två av gångerna träffades brukarna i respektive lägenhet av föremålen som kastades.

Ingen av brukarna skadades, men samtliga har påverkats psykiskt av det inträffade och det är därför att betrakta som ett allvarligt missförhållande. Funktionsstödsnämnden väljer därför att göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg.

Med anledning av händelserna har boendet vidtagit flera åtgärder, bland annat har en handlingsplan arbetats fram för att säkerställa övriga brukares trygghet. Boendet har ökat personalbemanningen samt bildat ett speciellt team kring brukaren. Till hösten kommer samtlig personal att genomgå kompletterande utbildning.

För mer information, Lena Gabrielsson, enhetschef, mobil: 0706-90 33 16

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Utsänt av: Erica Hoff Ardengård, kommunikatör, Malmö stad, funktionsstödsförvaltningen, mobil: 070-839 85 97