Skip to main content

Lex Sarah, Brukare på LSS-boende försökte skada andra brukare

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 13:01 CET

Ett antal incidenter där en brukare försökte skada andra brukare på en LSS-gruppbostad anmäls nu enligt lex Sarah.

En brukare har vid ett antal tillfällen försökt göra andra brukare på en gruppbostad enligt LSS illa. Personal fanns  tillhands vid varje tillfälle och ingen brukare kom till fysisk skada. Händelserna ledde dock till att fyra brukare kände oro och rädsla för att vistas i boendets gemensamma utrymmen.

För att minimera riskerna för att liknande händelser ska inträffa igen har verksamheten vidtagit åtgärder enligt fastställd handlingsplan. Det har också anställts ytterligare personal på boendet och den utåtagerande brukaren har flyttat till en lägenhet som ligger avskilt från de andra boende.

Lex Sarah gäller inom verksamheter som regleras av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen innebär att:

  • anställda ska rapportera missförhållanden
  • den som bedriver verksamheten ska utreda och undanröja missförhållandet,
  • den som bedriver verksamheten ska, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

För mer information
Marianne Giheden, enhetschef, Sociala resursförvaltningen, Malmö stad,
e-post: marianne.giheden@malmo.se, mobil: 0703-28 10 04

Utsänt av
Erica Hoff Ardengård, kommunikatör, mobil: 0708-398597