Skip to main content

Lex Sarah: omhändertagande försenades

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 11:45 CEST

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genomfört en utredning enligt lex Sarah, och denna skickas till IVO (Inspektionen för Vård och omsorg). Foto: Örjan Eskengren.

Social jour sökte politiska ledamöter för att förbereda beslut om omedelbara omhändertaganden av två barn enligt lagen om vård av unga (LVU). Inga politiska ledamöter var dock anträffbara. Nu anmäls händelsen enligt Lex Sarah.

Händelsen inträffade på natten. De två barnen hade avvikit från ett HVB-hem och personal på hemmet kontaktade då social jour. Socialsekreterare på jouren bedömde att det skulle kunna bli aktuellt med beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU och försökte därför ta kontakt med politiska ledamöter, som fattar beslut i denna typ av ärenden. Men ingen av de sökta politikerna svarade i telefonen eller ringde tillbaka till jouren under natten.

Ansvarig utredare bedömer att det inträffade inneburit en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt Lex Sarah. Händelsen bedöms vara av sådan karaktär att det bör anmälas till inspektionen för vård- och omsorg (IVO).

Social jour har uppdaterat sina rutiner kring kontakten med politiker.

Lex Sarah

Enligt Lex Sarah i socialtjänstlagen (SFS 2001:453), LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah (SOSFS 2011:5) är samtliga medarbetare som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och i verksamhet enligt LSS skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden.

För ytterligare information kontakta

Kerstin Håkansson
Sektionschef social jour
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Malmö stad
040-34 93 40, 0734-34 43 01
kerstin.e.hakansson@malmo.se

Pressmeddelandet skickades av

Kajsa Hägg
Kommunikatör
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Malmö stad
0729-61 59 04
kajsa.hagg@malmo.se