Skip to main content

Limhamn/Bunkeflo får inga extra centrala pengar till skola

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:05 CET

Ingress:
Kommunstyrelsen avslår den begäran som inkommit från stadsdelsfullmäktige i Limhamn/Bunkeflo om extra medel till stadsdelen för ökade hyreskostnader till följd av en ny skola i Klagshamn.

Text:
Bakgrunden är att stadsdelsfullmäktige i juni i år godkände ett preliminärt hyresavtal för den planerade nya skolan i Klagshamn. Man ville dock att hyreskostnaden skul le sänkas och i oktober presenterades ett nytt förslag där hyreskostnaden var 800 000 kronor lägre per år än i det ursprungliga förslaget. I det läget röstar de socialdemokratiska ledamöterna för förslaget, medan de borgerliga partierna tillsammans med vänsterpartiets representant (därmed utgörande en majoritet i fullmäktige) går på linjen att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om ett extra anslag på cirka 5 miljoner kronor årligen för att täcka de merkostnader som uppstår för stadsdelen till följd av skolbygget. En begäran som nu alltså avslås av en majoritet i kommunstyrelsen.

- Vi har ett resursfördelningssystem som innebär att stadsdelarna tilldelas pengar i förhållande till bland annat befolkningens storlek och till befolkningsstrukturen. Inom dessa ramar har stadsdelarna att prioritera och fördela utifrån sina egna särskilda behov och önskemål, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Det finns inga centrala pengar att ta av till den här typ en av kostnader, utan det är upp till varje stadsdel att själv klara finansieringen inom sin givna ekonomiska ram.
- Med tanke på den kraftiga utbyggnaden i Limhamn-Bunkeflo, och inte minst i Klags-hamn, så är det oerhört viktigt att skolan byggs så fort som möjligt. Jag utgår därför ifrån att man i stadsdelsfullmäktige snarast kommer fram till en lösning som innebär att bygget inte blir mer försenat än vad det redan har blivit, säger Ilmar Reepalu.